რით შეგვიძლია დავადგინოთ წინასწარმეტყველის სიმართლე


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 18 : 20 ; 3მეფეთა 22 : 8 ; 2ნეშტთა 16 : 10 ; 2ნეშტთა 18 : 7 ; 2ნეშტთა 24 : 19 ; ესაია 8 : 20 ; ესაია 28 : 7 ; ესაია 30 : 10 ; იერემია 5 : 31 ; იერემია 6 : 13 ; იერემია 8 : 9 ; იერემია 11 : 21 ; იერემია 14 : 13 ; იერემია 23 : 14 ; იერემია 26 : 11 ; ეზეკიელი 13 : 6 ; ეზეკიელი 22 : 28 ; ამოსი 2 : 12 ; მიქა 3 : 5 ; სოფონია 3 : 4 ; მათე 7 : 15 ; მათე 22 : 29 ; მარკოზი 7 : 7 ; ლუკა 6 : 43 ; ლუკა 10 : 26 ; ლუკა 16 : 29 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 11 ; იაკობი 3 : 11 ; 2პეტრე 1 : 9 ; 2პეტრე 2 : 3 ; 1იოანე 4 : 1 ; იუდა 1 : 16 ; რომაელთა 12 : 9 ; 1კორინთელთა 2 : 15 ; ეფესელთა 5 : 10 ; ფილიპელთა 1 : 10 ; ფილიპელთა 4 : 8 ; 1თესალონიკელთა 2 : 15 ; 1თესალონიკელთა 4 : 8 ; 1თესალონიკელთა 5 : 20 ; 2ტიმოთე 3 : 16 ; გამოცხადება 2 : 2 ;
2.11.11. რით შეგვიძლია დავადგინოთ წინასწარმეტყველის სიმართლე

- შევისწავლოთ წერილი ეს.8,[20] ლუკ.10,26 საქ.17,11; 2პეტ.1,19-21 იუდ.1,17; 2ტიმ.3,16

- და ვნახოთ, შეესატყვისება თუ არა მას ეს.8,[20] მათ.22,29

- ვნახოთ, ნათქვამი თუ აქვს ღმერთს ასეთი რამ თავის სიტყვაში რჯ.18,[20]-22 იერ.14,14;  ეზეკ.13,6

- გამოსცადეთ ღვთისგან არიან თუ არა და განეშორეთ ბოროტს 1ინ.4,1 რომ.12,9; 1კორ.2,15 ეფ.5,10 ფლპ.1,10; 4,8; 1თეს.4,8; 5,[20.21.]22 გმცხ.2,2

- ღვთის სიტყვის უმეცარი ხალხი თავის სარგოს დაეძებს 3მფ.22,8-28; 2ნეშ.16,10; 18,7-27; 24,19-21 ეს.30,[10].11 იერ.5,31; 11,21; 14,15; 26,11.20-23 ამ.2,12 მათ.22,29 ლუკ.16,29-31 ინ.5,46; 1თეს.2,15

- ღვთის სიტყვის უარმყოფელი ბრძენკაცები იბნევიან, კაცთა საამოს, მშვიდობას ქადაგებენ და არა მხილებას ეს.28,7 იერ.6,[13].14; 8,9-11; 14,13.18; 23,14.15.17 ეზეკ.13,10.22; 22,28 მიქ.3,5.11 სოფ.3,4 მარ.7,7 ლუკ.6,45 საქ.5,38; 2პეტ.1,21; 2,3.18.19 იუდ.1,16

- თავიანთი ნაყოფებით იცნობთ მათ.7,15.[16.20] ლუკ.6,43-45 იაკ.3,11