არ გავიკეთოთ კერპი, ხატი იმისა, რაც ცაში ან მიწაზეა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 20 : 4 ; მეორე რჯული 4 : 15 ; მეორე რჯული 5 : 8 ; მეორე რჯული 17 : 3 ; მეორე რჯული 32 : 8 ; 4მეფეთა 17 : 16 ; 4მეფეთა 21 : 3 ; 4მეფეთა 23 : 4 ; იობი 31 : 26 ; ფსალმუნები 105 : 19 ; ესაია 40 : 18 ; იერემია 8 : 1 ; იერემია 19 : 13 ; ეზეკიელი 8 : 16 ; ამოსი 5 : 26 ; სოფონია 1 : 5 ; იოანე 4 : 24 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 41 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 29 ; რომაელთა 1 : 23 ; 1ტიმოთე 1 : 17 ; სიბრძნე სოლომონისა 13 : 1 ; სიბრძნე სოლომონისა 15 : 1 ;
2. 9. 15. არ გავიკეთოთ კერპი, ხატი იმისა, რაც ცაში ან მიწაზეა

გამ. 20,4 რჯ.4,23; 5,[8] სიბრძ.15,4.5.7-13.15.17

- რადგან არ გვინახავს ღმერთის სახე რჯ.4,[15] სიბრძ.15,16 ეს.40,18 საქ.17,29

- რადგან ღმერთი სულია და სულით უნდა ვცემდეთ თაყვანს უხილავ ღმერთს. ამიტომ არ გვესაჭირობა თაყვანისცემისთვის მისი არავითარი გამოსახულება ინ.4,24 რომ.1,25; 1ტიმ.1,17

- არ გავიკეთოთ კერპი არც მამრის და არც მდედრის რჯ.4,[16] სიბრძ.13,10-19 რომ.1,23

- არც ცხოველის, ფრინველის, თევზის თუ ქვეწარმავალის რჯ.4,17.18; 32,8; 4მფ.17,16 ფს.105,19.20 სიბრძ.15,18.19 საქ.7,41 რომ.1,23

- არც მზის, მთვარის თუ ვარსკვლავების რჯ.4,[19]; 17,3; 4მფ.17,16; 21,3; 23,4.5.11 იობ.31,26.27 სიბრძ.13,2-9 იერ.8,1.2; 19,13 ეზეკ.8,16 ამ.5,26 სოფ.1,5 საქ.7,42.43