ღმერთმა დაგვიდგინა რჯული


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 15 : 25 ; გამოსვლა 20 : 1 ; მეორე რჯული 4 : 3 ; მეორე რჯული 5 : 1 ; მეორე რჯული 29 : 21 ; მეორე რჯული 27 : 2 ; მეორე რჯული 31 : 9 ; იესო ნავეს ძე 1 : 1 ; იესო ნავეს ძე 8 : 30 ; იესო ნავეს ძე 23 : 6 ; მსაჯულნი 2 : 10 ; 4მეფეთა 10 : 31 ; ნეემია 8 : 1 ; ესაია 1 : 10 ; ესაია 33 : 22 ; მალაქია 4 : 4 ; მათე 5 : 17 ; ლუკა 20 : 22 ; ლუკა 24 : 27 ; იოანე 7 : 19 ; იოანე 10 : 34 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 1 ; იაკობი 4 : 12 ; რომაელთა 2 : 14 ; რომაელთა 3 : 19 ; რომაელთა 7 : 2 ; რომაელთა 13 : 8 ; 2კორინთელთა 3 : 3 ; გალატელთა 3 : 13 ; გალატელთა 4 : 4 ; ებრაელთა 9 : 8 ;
2.2.33. ღმერთმა დაგვიდგინა რჯული

გამ.15,[25] იაკ.4,12

რჯულმდებელია ქრისტე ეს.33,22
მიეცა მოსეს ინ.7,19
იწოდა "მოსეს რჯულად" იესნ.8,30-35 გალ.3,17-21

რჯული - ნორმების სისტემა: ზნეობრივი, რიტუალური, საერთო სავალდებულო საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და ა.შ.

ადამიანური ლუკ.20,22
დაწერილი გულზე რომ.2,14.15
ღვთის ნების გამომხატველი რომ.7,2-9
პრინციპი მოქმედებისთვის რომ.3,27
იწოდა "აღთქმად" რჯ.4,13,23
იწოდა "რჯულად" მთელი ძველი აღთქმა ინ.10,34
დამტკიცდა სისხლით ებრ.9,18-22
მოცემულ იქნა სინაიზე გამ.20,1-26
განმეორდა მეორე რჯულის წიგნში რჯ.5,1-33
გამოისახა ფიქალებზე რჯ.4,3
დაიწერა ქვებზე რჯ.27,2-8
შეინახა კიდობანში რჯ.31,9.26
გადაეცა იესო ნავეს ძეს იესნ.1,1-9
განმეორდა იესო ნავეს ძესთან იესნ.23,6-16

- არ იცავდნენ:
ისრაელიანები მსაჯ.2,10-20
ისრაელის მეფეები 4მფ.10,31
შეირყვნა ებრაელებისგან ეს.1,10-18
წაეკითხა ტყვეობიდან დაბრუნებულებს ნეემ.8,1-18
მოწოდება გვახსოვდეს რჯ.29,29 მალ.4,4
ქრისტეს მიერ განახლების აზრი მათ.5,17-48
მოიუდეველო ქრისტიანები აიძულებდნენ დაეცვათ საქ.15,1-29

- რჯულის დანიშნულება: 
მისი მეშვეობით შეიცნობა ცოდვა რომ.3,20
მრავლდება კაცის ბრალეულობა რომ.3,19.20
ავლენს ღვთის მართლობას რომ.7,12
მიჰყავს ქრისტესთან გალ.3,24.25
სიმბოლირებს სახარებისეულ ჭეშმარიტებებს ებრ.9,8-14

- ქრისტეს დამოკიდებულება
იშვა რჯულის ქვეშ გალ.4,4
აღადგინა მისი ჭეშმარიტი მნიშვნელობა მათ.5,17-48
მოახდინა გამოსყიდვა რჯულის წყევლისგან რჯ.29,21 გალ.3,13
აღასრულა იგი ლუკ.24,27.44

- მორწმუნეთა დამოკიდებულება
განთავისუფლებული არიან მისგან საქ.15,1-29
აღსრულდება სიყვარულით რომ.13,8-10
დაწერილი გვაქვს გულის ფიქალებზე 2კორ.3,3-11

- რჯულის ნაკლულოვანება
არ შეუძლია ცოდვის აღხოცვა ებრ.9.9-15
არ შეუძლია გამართლება საქ.13,38.39