მონა-ბატონის კეთილგონივრული ურთიერთობისთვის


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 16 : 6 ; გამოსვლა 2 : 15 ; 1მეფეთა 25 : 9 ; იობი 31 : 15 ; იგავნი 29 : 19 ; ეკლესიასტე 10 : 4 ; 1პეტრე 2 : 18 ; ეფესელთა 6 : 5 ; კოლასელთა 3 : 22 ; 1ტიმოთე 6 : 1 ; ტიტე 2 : 9 ;
=4.19.26 მონა-ბატონის კეთილგონივრული ურთიერთობისთვის

დაბ.16:[6]
- ბატონი გონივრულად ექცეოდეს მას ღვთის წინაშე იობ.31,13-15 ეფ.6,9
- მონა უნდა იყოს შემსმენი და მორჩილი იგავ.29,19 ეკლ.10,4; 1პეტ.2,18-20 ეფ.6,5-8 კოლ.3,22.23 ტიტ.2,9

P.S. თემის გარეთ წასაკითხად
- ქვეშევრდომთა გაქცევის სხვა შემთხვევები, რასაც სიცოცხლის გადასარჩენად მიმართეს გამ.2,15; 1მფ.25,9

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 16
6. უთხრა აბრამმა სარაის: "აგერ არის ეს მხევალი, შენს ხელთაა იგი და როგორც გენებოს, ისე მოექეცი”. და ჩაგვრა დაუწყო მას სარაიმ, ის კი გაექცა მას.

გამოსვლა 2
15. ფარაონმაც შეიტყო ეს ამბავი და შეეცადა მოსეს მოკვლას; მაგრამ გაექცა მოსე ფარაონს, მივიდა მიდიანის ქვეყანაში და ჩამოჯდა ერთ ჭასთან.

1მეფეთა 25
9. მიუგო ნაბალმა დავითის მსახურთ: "ვინაა დავითი და ვინაა იესეს ძე? მომრავლდნენ დღეს თავიანთი ბატონებისგან გაქცეული მონები.

იობი 31
13. თუ ოდესმე უგულებელვჰყავი ჩემი მსახურისა და მხევლის საჩივარი ჩემს წინააღმდეგ,
14. რაღას ვიზამ მაშინ, როცა აღდგება ღმერთი და მომინახულებს, რა პასუხი გავცე?
15. განა ვინც მე შემქმნა დედის მუცელში, მანვე არ შექმნა ისინი? განა ერთმა არ გამოგვსახა საშოში?

იგავნი 29
19. სიტყვით არ გაიწვრთნება მონა, რადგან რომც გაიგოს, არ შეისმენს.

ეკლესიასტე 10
4. თუ მთავრის სული ამხედრდა შენს წინააღმდეგ, ნუ მიატოვებ შენს ადგილს, რადგან დიდი დანაშაულისგანაც კურნავს თვინიერება.

1პეტრე 2
18. მსახურნო, გულმოშიშებით დაემორჩილეთ ბატონებს, არა მარტო კეთილთა და ლმობიერთ არამედ მკაცრთაც.
19. რადგან მადლი ის არის, თუ ვინმე სინდისის გამო უსამართლოდ იტანჯება და ღვთის გულისათვის იტანს გასაჭირს.
20. რადგან რა სარგებელია თუ დანაშაულისთვის გცემენ და ითმენთ? მაგრამ თუ კეთილის ქმედებისთვის ითმენთ ტანჯვას, ეს არის მადლი ღვთის წინაშე!

ეფესელთა 6
5. მონებო, დაემორჩილეთ თქვენს ხორციელ ბატონებს შიშით, ძრწოლით და გულის სიწრფელით, როგორც ქრისტეს;
6. არა თვალის ასახვევად, როგორც პირმოთნენი, არამედ როგორც ქრისტეს მონები, რომლებიც გულით ასრულებენ ღვთის ნებას.
7. გულითადად, როგორც უფლისთვის და არა ადამიანთათვის.
8. იცოდეთ, რომ ყველა, ვინც სიკეთეს სჩადის, მასვე მიიღებს უფლისგან, მონა იქნება ის, თუ თავისუფალი.
9. და თქვენც, ბატონებო, ასევე მოექეცით მათ, თავი შეიკავეთ მუქარისგან და იცოდეთ, რომ მათაც და თქვენც ბატონი გყავთ ცაში და მის წინაშე არ არსებობს პირმოთნეობა.

კოლასელთა 3
22. მონებო, ყველაფერში დაემორჩილეთ თქვენს ხორციელ ბატონებს, მაგრამ მოჩვენებითი სამსახურით კი არა, როგორც იქცევიან პირფერნი, არამედ გულის სიწრფელით და ღვთისმოშიშებით.
23. ყოველივე, რასაც აკეთებთ, მთელი გულით გააკეთეთ, როგორც ღვთისთვის და არა კაცთათვის.

1ტიმოთე 6
1. უღელქვეშ მყოფი მონები ყოველგვარი პატივის ღირსად უნდა რაცხდნენ თავიანთ ბატონებს, რათა არ იგმოს ღვთის სახელი და მოძღვრება.

ტიტე 2
9. მონები ემორჩილებოდნენ თავიანთ ბატონებს, ცდილობდნენ ყველაფერში აამონ მათ და ნუ შეუბრუნებენ სიტყვას;

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.16:6. აბრამი თავისი სიტყვით გონივრულად აგვარებს ქალბატონსა და მხევალს შორის წამოჭრილ უთანხმოებას, მიუთითებს რა მათ როლსა და კანონიერ უფლებებზე.
და ჩაგვრა დაუწყო მას სარაიმ
მაგრამ სარამ ვერ ჰპოვა საკუთარ თავში საკმაო სულგრძელობა და დაუწყო მკაცრი მოპყრობა. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ წმ. წერილი არ დუმს და სრულად აჩვენებს მართალთა ნაკლოვანებებს.
ის კი გაექცა მას
ამაყი მხევალი ვერ იტანს დამცირებას და გარბის უდაბნოში (დაბ.16:7).
__ ლოპუხინის კომენტარები __

***
დაბ.16,6 როგორც ემჩნევა სარა არა მხოლოდ მიუჩენს აგარს ძველ ადგილს, არამედ მეტისმეტად ავიწროვებს და მკაცრადაც ეპყრობა. ღმერთი ყურადღებას აქცევს და არ მოსწონს ბატონების მხრიდან მსახურების ჩაგვრა, რადგან შემოქმედია როგორც ერთის ისე მეორის (იობ.31:15).
აგარის ამაყი სული ვერ იტანს ჩაგვრას, გარბის ისევე, როგორც დავითი გაექცა საულს და მიატოვა თავისი მსახურება.
__ მეთიუ ჰენრი __