არასოდეს (!) - თქმულია ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 8 : 21 ; დაბადება 9 : 11 ; გამოსვლა 14 : 13 ; მეორე რჯული 8 : 16 ; მეორე რჯული 9 : 7 ; მეორე რჯული 13 : 16 ; მეორე რჯული 19 : 20 ; მეორე რჯული 28 : 68 ; მეორე რჯული 31 : 6 ; იესო ნავეს ძე 1 : 5 ; იესო ნავეს ძე 10 : 14 ; მსაჯულნი 2 : 1 ; 1მეფეთა 1 : 11 ; 1მეფეთა 2 : 32 ; 1მეფეთა 3 : 14 ; 2მეფეთა 3 : 29 ; 2მეფეთა 12 : 10 ; 2მეფეთა 22 : 39 ; ფსალმუნები 54 : 22 ; ესაია 13 : 20 ; ესაია 62 : 8 ; ეზეკიელი 26 : 21 ; იოველი 2 : 26 ; მათე 7 : 23 ; მათე 9 : 33 ; მათე 24 : 21 ; მარკოზი 2 : 12 ; მარკოზი 3 : 29 ; იოანე 1 : 18 ; იოანე 5 : 37 ; იოანე 7 : 46 ; 1პეტრე 1 : 21 ; 2პეტრე 1 : 10 ; 1იოანე 4 : 12 ; 1კორინთელთა 13 : 8 ;
2.1.34 არასოდეს (!) - თქმულია ბიბლიაში

კატეგორიული უარყოფა

ღმერთი არასოდეს არავის უხილავს იოან.1,18; 5,37; 1იოან.4,12

ქრისტეს მსგავსად არასოდეს არავის ულაპარაკია იოან.7,46

ღვთის მოწოდებასა და რჩეულობაში განმტკიცებული არასოდეს წაბორძიკდება 2პეტ.1,10

- სიყვარული არასოდეს მთავრდება 1კორ.13,8

ღმერთის აღთქმა:
- არასოდეს აღარ იქნება წარღვნა დაბ.8,21; 9,11.15
- უფალი არ მიგატოვებს რჯ.31,6.8 იესნ.1,5 ფს.54,22 ეს.62,8 იოვ.2,26
- არ გააუქმებს თავის აღთქმას მსაჯ.2,1

აღთქმა ღმერთის წინაშე:
- სამართებლის შეუხებლობა მთელი სიცოცხლე 1მფ.1,11

- წინასწარმეტყველება: აღარასოდეს იხილავთ ეგვიპტელებს გამ.14,13 რჯ.28,68
- წინასწარმეტყველება არასოდეს კაცის ნებით არ წარმოთქმულა 1პეტ.1,21

იქამდე
- არასოდეს ეხილათ ზეციური პური რჯ.8,16
- არ ეხილათ უფლის ბრძოლა იესნ.10,14
- ქრისტეს სასწაულების მსგავსი მათ.9,33 მარ.2,12
- ბოლო ჟამის განსაცდელთა მსგავსი მათ.24,21

მოთხოვნა
- არასოდეს დაივიწყო შენი სიჯიუტე ღვთის წინაშე რჯ.9,7
- დარისხებული აღარასოდეს აშენდეს რჯ.13,16 ეს.13,20
- ბოროტების აღარასოდეს ჩადენა რჯ.19,20

წყევლა - დარისხება 1მფ.2,32; 3,14; 2მფ.3,29; 12,10; 22,39 ეზეკ.26,21 მათ.7,23
- არ მიეტევება სული წმიდის გმობა მარ.3,29