სამების შესახებ (კომენტარები)


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 1 ; დაბადება 2 : 24 ; დაბადება 3 : 22 ; დაბადება 6 : 3 ; დაბადება 11 : 7 ; გამოსვლა 19 : 5 ; გამოსვლა 20 : 3 ; დაბადება 18 : 1 ; მეორე რჯული 4 : 35 ; მეორე რჯული 6 : 4 ; ნეემია 9 : 6 ; ფსალმუნები 2 : 7 ; ფსალმუნები 32 : 6 ; ფსალმუნები 94 : 6 ; ფსალმუნები 95 : 13 ; ფსალმუნები 96 : 7 ; ფსალმუნები 109 : 1 ; ფსალმუნები 137 : 3 ; ფსალმუნები 138 : 7 ; ესაია 7 : 14 ; ესაია 8 : 13 ; ესაია 9 : 5 ; ესაია 35 : 4 ; ესაია 40 : 13 ; ესაია 42 : 8 ; ესაია 43 : 10 ; ესაია 44 : 6 ; ესაია 45 : 5 ; ესაია 46 : 5 ; ესაია 48 : 16 ; ესაია 63 : 10 ; იერემია 10 : 10 ; იერემია 17 : 13 ; იერემია 23 : 24 ; დანიელი 3 : 24 ; ოსია 13 : 14 ; იოველი 2 : 28 ; მიქა 5 : 1 ; ზაქარია 12 : 10 ; მალაქია 2 : 10 ; მათე 1 : 23 ; მათე 3 : 11 ; მათე 4 : 2 ; მათე 8 : 3 ; მათე 11 : 27 ; მათე 12 : 30 ; მათე 27 : 46 ; მათე 28 : 17 ; მარკოზი 1 : 12 ; მარკოზი 2 : 5 ; მარკოზი 4 : 41 ; მარკოზი 12 : 29 ; მარკოზი 13 : 32 ; ლუკა 1 : 35 ; ლუკა 2 : 21 ; ლუკა 3 : 21 ; ლუკა 4 : 2 ; ლუკა 19 : 10 ; ლუკა 22 : 41 ; ლუკა 12 : 12 ; ლუკა 24 : 39 ; იოანე 1 : 1 ; იოანე 3 : 8 ; იოანე 4 : 6 ; იოანე 5 : 3 ; იოანე 6 : 5 ; იოანე 7 : 37 ; იოანე 8 : 12 ; იოანე 9 : 38 ; იოანე 10 : 18 ; იოანე 13 : 2 ; იოანე 11 : 25 ;