გულიდან სიტყვის მომტაცებელი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 3 : 1 ; დაბადება 19 : 14 ; მათე 4 : 4 ; მათე 13 : 4 ; მათე 22 : 5 ; მარკოზი 4 : 15 ; ლუკა 8 : 5 ; ლუკა 14 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 14 ; საქმენი მოციქულთა 25 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 28 ; 1პეტრე 5 : 8 ; 2კორინთელთა 2 : 11 ; 2კორინთელთა 4 : 3 ; 2თესალონიკელთა 2 : 10 ; ებრაელთა 2 : 1 ;
2.10.18. გულიდან სიტყვის მომტაცებელი

- სატანა მსხვერპლს სტაცებს მოსმენილ სიტყვას და მის მაგიერ თავისას უჩურჩულებს მათ. 13,19 მარ. 4,[15] ლუკ. 8,5.[12] საქ.5,3

- ცდილობს ეჭვი შეატანინოს მოსმენილ სიტყვაში დაბ.3,1-6

- ესაა დათესილი გზის პირად, მოფრენილი ფრინველები რომ კენკავენ მარცვლებს მათ.13,4

- სატანა თავის მორჩილებს მოსმენის სურვილსაც კი ართმევს, კაცს ჰგონია, რომ ის მას არ ეხება საქ.18,14-17; 25,19.20; 26,28-30

- წარწყმედილებისთვის დაფარულია ჩვენი სახარება, რადგან დაბნელებული აქვთ ურწმუნო გონი 2კორ.4,3.4; 2თეს.2,10.11

- მოსმენილი კაცს ჰგონია ხუმრობა დაბ.19,14

- ყბედობა საქ.17,19

- და კაცი აწბილებს უფალს მათ.22,5 ლუკ.14,18-20

- ფრთხილად ვიყოთ, არ გავხდეთ ეშმაკის მსხვერპლი 1პეტ.5,8; 2კორ.2,11

- გვმართებს მეტი ყურადღება მოსმენილისადმი, თუკი არ გვინდა გზას ავცდეთ ებრ.2,1

- წინ აღვუდგეთ ეშმაკს ისე, როგორც იესო ქრისტემ მოგვცა ამის მაგალითი მათ.4,4.7.10