არბიტრი - მომრიგებელი მსაჯული


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 18 : 18 ; ლევიანნი 24 : 11 ; რიცხვნი 15 : 32 ; მეორე რჯული 17 : იესო ნავეს ძე 22 : 9 ; 3მეფეთა 3 : 9 ; მათე 18 : 23 ; მათე 20 : 1 ; მათე 22 : 17 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 15 : 1 ;
4.19.13 არბიტრი - მომრიგებელი მსაჯული

არბიტრები იყვნენ:
- მსაჯულები გამ.18,18-27
- მღვდლები რჯ.17,8-13
- მეფეები 3მფ.3,9.16-28
- ქრისტე მათ.22,17-33
- მოციქულები საქ.6,1-6
- ეკლესია საქ.15,1-29

მიზნები:
- ღვთის ნების გაგება ლევ.24,11-16.23 რიცხ.15,32-36
- უთანხმოების მოგვარება იესნ.22,9-34
- სამუშაო დავები მათ.18,23-35; 20,1-16