= გ =

გაბრიელი
2.5.28. სახელით მოხსენებული ანგელოზები და ავი სულები

=============

გაგება 
=1.1.7. ღმერთი წყაროა წმ. წერილის გაგების
2.2.41. ღვთის ჩანაფიქრის გეგმის შესახებ
2.11.33. წინასწარმეტყველთან ღმერთისთვის შესაკითხაღ მისვლა
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან

გამგებინებელი
2.7.16. ამხსნელი... გამგებინებელი ანგელოზი

გასაგები
=1.1.4. ბიბლია ყველათვის ხელმისაწვდომია და გასაგებია

გაუგებარი
3.34.4. ენებზე მეტყველების არსი გაუგებარია შემსწრეთათვის

ვერ გაგება
=3.34.1.სულით აღვსების გამოვლინებებს ვერ უგებენ გარეშენი

=============

გადახდა იხილე>>> ხდა

=============

გადი 
=1.1.8. წმ. წერილის ავტორთა შესახებ

=============

გადმოცემა
=1.2.29. რელიგიურობის შესახებ
=1.1.41.შეიძლება ჩაითვალოს წმ. გადმოცემა ბიბლიის სწორად?
2.11.3. წინასწარმეტყველების ნიჭი 

=============

გაკვირვება
=1.2.4. ღვთის სიბრძნე აკვირვებთ ქვეყნიურთ
2.15.10. მრავალია დასაღუპად განწირული 

=============

გალატელები
=1.1.8 წმ. წერილის ავტორთა შესახებ

=============

გალობა
3.15.16. გალობა მტრის შემოსევისას
=3.20. გალობა >>>>გადასვლა

უგალობს 
2.5.22. ოცდაოთხი უხუცესი 
=2.6.1. ადიდებენ, უგალობენ უფალს ანგელოზები

=============

გამარჯვება
2.2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ
2.2.41. ღვთის ჩანაფიქრის გეგმის შესახებ
2.3.18. კრავი ღვთისა, ტარიგი - იესო ქრისტე 
2.6.12. განსხვავება ქრისტესა და ანგელოზებს შორის 
3.15.12. მტრებისგან დახსნისა და მათზე გამარჯვების სათხოვარი (მებრძოლთათვის)
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან

გამარჯვებული
=1.1.11. ბიბლიის თითოეულ ფურცელს მივყავართ იესო ქრისტესთან

==============

გამოსარჩლება
1.2.54. ჩაგრულს არ უყვარს გამოსარჩლება, აქეთ შემოგიტევს

==============

გამოსვლა იხილე>>> სვლა

==============

გამოსყიდვა იხილე ყიდვა

გამოსწორება იხილე>>> სწორი

==============

გამოყენება
1.5.4. დროის გამოყენებისთვის 
=3.40.33. ღვთის სიტყვის მხოლოდ შესწავლა არ კმარა, უნდა გამოვიყენოთ ცხოვრებაში
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ
=4.22.4. ჩვენი თავისუფლების მოთვალთვალენი

==============

გამოცხადება იხილე>>> ცხადი

==============

გამჟღავნება
=2.11 1. გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში
2.11.22 ქვეყნიურთა ღამოკიღებულება წინასწარმეტყველთა მიმართ
2.11.36. წინასწარმეტყველება ამჟღავნებს კაცის გულის საიდუმლოს
3.16.5. თქვენი სათხოვარი მადლიერებით გაუმჟღავნეთ ღმერთს 
=3.21.2. ლოცვის ძლევამოსილებისთვის
=3.50.13. მადლის სახარების ქვეშევრდომზე ვეღარ უფლობს ცოდვა

==============

გამუდმება იხილე>>> მუდამ

==============

გამცემლობა
გაცემა
1.8.52 მეფე დავითი
2.10.4.ღმერთი უშვებს სატანისგან
2.11.20. წინასწარმეტყველთა დევნა 
3.50.12. იუდას ცოდვის სინდრომი 

==============

განადგურება
=1.2.37. ღვთის სიწმიდეთა წინაშე ნადგურდება წარმართული კერპები
2.13.18. ათასწლოვანი მეფობის შესახებ

==============

გამნადგურებელი
2.7.21. ღვთის ურჩთ ღუპავს გამნადგურებელი ... ანგელოზები 

==============

განათლება
გაუნათლებელი
1.8.8 მოციქულები 

==============

განდგომა იხილე>>> დგომა

განელება, ნუ განელდება
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ

განდიდება იხილე>>> დიდება

===============

განთავისუფლება იხილე>>> თავისუფლება

==============

განთიადი
ალიონი, ცისკარი
2.10.15 ჩამოემხო ციდან მთიები (მნათობი), ძე განთიადისა 

==============

განკითხვა
1.4.7. სინდისიერება ... და განკითხვის დღე 
2.1.8. სიტყვა დღის გაგებისთვის ბიბლიაში
2.10.22. ქვეყნის მთავარი უკვე განკითხულია
=2.11 1. გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში
2.13.18. ათასწლოვანი მეფობის შესახებ 
3.27.17. განკითხვისას მტყუანის ლოცვა ცოდვად ჩაითვლება 
=3.40.40. მადლს მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ
=4.22.1. სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული ხსნილ იქნეს უფლის დღეს

==============

განმარტება
=1.1.7. ღმერთი წყაროა წმ. წერილის გაგების, ბიბლია განმარტავს თავის თავს მხოლოდ წერილით
1.1.51. ბიბლიის პარალელებით შესწავლის მეთოდი
3.33.10. ენებზე მეტყველება კარგია, მაგრამ უკეთესია მეტყველი განმმარტებელიც იყოს ეკლესიის შესაგონებლად
3.33.15. სული წმიდით ზოგს ეძლევა სხვადასხვა ენის განმარტების ნიჭი
3.34.3. განმმარტებელის გარეშე მოვერიდოთ ენებით ლოცვას (ან გალობას) სხვების თანდასწრებით

=============

განმგებლობა
განგება, განგებულება
1.2.36 შემთხვევით არაფერი არ ხდება, ყველაფერს ღმერთი განაგებს 
1.8.3. მოციქული პავლე
=3.19.1. ქალის მიერ დადებულ აღთქმას მშობელი ან ქმარი განაგებს

=============

განსაკუთრებულობა
1.2.8. განსაკუთრებული სისასტიკე 
2.5.22. ოცდაოთხი უხუცესი

===============

განსაცდელი იხ. განცდა

===============

განსხვავება იხილე>>> სხვაობა

===============

განჩინება 
განაჩენი
1.9.10. ფატალიზმის (... წინასწარ... განჩინებულის...) რწმენა უშლით ხელს
2.11.30. როგორები უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები 

===============

განცდა
განსაცდელი, გამოცდა, ცდა 
1.8.27. ირწმუნეს განსაცდელის ჟამს 
2.16.9. ჯოჯოხეთს, სიკვდილს შედარებულია უკიდურესი გაჭირვება და განსაცდელი
3.4.3. ლოცვა და ჩვენი ნება
=3.15. ლოცვები განსაცდელებისას >>>>გადასვლა
3.16.10. ძალის მოკრებისა და მოთმინების თხოვნა მძიმე განსაცდელისას
3.19.14. აღთქმის დადება განსაცდელის ჟამს 
3.24.4. განსაცდელში ვედრება და სათხოვრის ასრულება
=3.40.17. შემეცნება მივუსართოთ რწმენას 
= 3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა 
=3.46. რწმენა და განსაცდელი >>>>გადასვლა
=4.20. ქვეყნიურთადმი მიმართება განსაცდელებთან დაკავშირებით >>>>გადასვლა

=============

განცხრომა
=3.48.8. ვმართლდებით არა რჯულის საქმეებით, არამედ რწმენის (სიცოცხლის) რჯულის უსასყიდლო მადლით

==============

განცვიფრება იხ. გაკვირვება

=============

განძი
განძეული
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

საგანძური
=1.1.5 ღვთის სიტყვა სიბრძნის ამოუწურავი საგანძურია და წარმატების მომტანი

=============

განწმედა იხილე>>> წმიდა

=============

განწყობა
1.3.2. ყოველი სული (სამშვინველი) ღმერთს ეკუთვნის
1.6.19. განწყობილობის სტაბილურობისთვის 
3.20.3. საგალობელი, სიმღერა შეაგონებს, განაწყობს მგალობელთა და მსმენელთა გულს 

=============

გარდაცვალება იხილე>>> ცვლა

=============

გარეთ
1.3.7 შიგნიდანაც გაწმინდე სასმისი, რათა წმიდა იყოს გარეთაც 
1.3.31. სულით ვიღებთ ღმერთს, შინაგანი კაცის ცვლით და არა გარეგნულის 
1.4.7. სინდისიერება, კეთილის ქმნადობა (ბუნებითი რჯული) და განკითხვის დღე ... რჯულის გარეშე მყოფთა...თვის 

გარეგანი
=1.6.1. კაცი გარეგნულად აფასებს, ღმერთი - შინაგანად
=3.46.15. არწივივით განვახლდეთ ჩვენი უძლურებიდან

გარესკნელი
2.16.5. გარესკნელის ბნელი

გარეშე
=3.7. ლოცვა და გარეშენი >>>>გადასვლა
=3.34. ენებით ლოცვა და გარეშენი >>>>გადასვლა
=3.38. მარხვა და გარეშენი >>>>გადასვლა

=============

გარკვევა
გარკვეული, გაურკვეველი
=1.2.33. ურწმუნო გაურკვეველ მდგომარეობაშია

გარჯა
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ

გასავათება
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის

გასაჭირი იხილე>>> ჭირვება

=============

გატანა 
ურთიერთგატანა, გაუტანლობა 
=1.2.24 ირგვლივ სიცრუე და გაუტანლობაა

=============

გაღება იხილე>>> ცემა, გაცემა

გაყოლა იხილე>>> ყოლა

=============

გაყოფა 
2.1.17. ნათელისა და ბნელის შესახებ
3.51.19. უკეთურებებმა გაყო ისინი ღმერთისგან, დაფარეს მისი სახე მათგან
=3.40.10. უღმერთოებს ნუ მივბაძავთ ქრისტიანები

გამოყოფა 
2.13.17. სულიერი ისრაელის არჩევის, გამოყოფის შესახებ

წყალგამყოფი
1.2.48. ქრისტე ჰგავს წყალგამყოფი

===============

გაშვება იხილე>>> შვება

==============

გაცემა (გაღება) იხილე>>> ცემა

==============

გაცემა იხ. გამცემლობა

==============

გაწაფვა იხილე>>> წაფვა

==============

გაჭირვება იხილე>>> ჭირვება

==============

გახსნა იხილე>>> ხსნა

=============

გეგმა
1.5.6. თავისუფალი ნება გვაქვს ბოძებული ღმერთისგან?
2.2.41 ღვთის ჩანაფიქრის, გეგმის შესახებ
2.11.30. როგორები უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები 
3.19.7. აღთქმა (საკუთარი სამოქმედო გეგმა) ღვთის წინაშე 

==============

გედეონი
=2.12.1. სიზმარში ნანახ წინასწარმეტყველებათა აღსრულება 

=============

გეენა
2.16.2. საუკუნო ცეცხლი, გეენა ბოროტეულთათვის 

=============

გემო
=1.2.25. იესო ქრისტემ თითოეული ადამიანის ხსნისთვის დაღვარა თავისი სისხლი
1.3.2. ყოველი სული (სამშვინველი) ღმერთს ეკუთვნის

გემება
2.14.26. მოღვაწე ღირსია იგემოს თავისი შრომის ნაყოფი როგორც ამქვეყნად, ისე ზეციური ჯილდო 

გემრიელი
3.36.9. გემრიელი პური არ მიჭამია 

=============

გენეალოგია
1.8.52. მეფე დავითი
2.3.37. ქრისტეს გენეალოგია 

=============

გესლი
მგესლავი
2.10.17. ბრალმდებელი, მგესლავი... სატანა 

=============

გვამი
1.3.2. ყოველი სული (სამშვინველი) ღმერთს ეკუთვნის

=============

გველი
=1.1.11. ბიბლიის თითოეულ ფურცელს მივყავართ ქრისტესთან
2.10.10. დასაბამიერი გველი 
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის 

=============

გვერდი
3.7.2. ვისაც გვერდით მდგომ მლოცველზე უფრო მართალი ჰგონია თავი 

=============

გვიანი
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის

დაგვიანებული
=2.15.1. მის განსასვენებელში შესვლის აღთქმის ჟამია, დაგვიანებული არ აღმოჩნდე (ამ ცხოვრებაშივე თუ არ დაიმსახურებს სული სასუფეველს, გარდაცვალების შემდეგ გვიან იქნება)

რისხვაგვიანი 
2.2.29. ღმერთი სულგრძელია... რისხვაგვიანი..

=============

გზა
=1.2.34. ხსნის გზა მარტივია
=1.2.40. არ გადავალ ჩემი წინაპრების რწმენას
1.5.6. თავისუფალი ნება გვაქვს ბოძებული ღმერთისგან?
1. 9. 11. მორწმუნენი ვითომ ყველა თაყვანს სცემს ერთ ღმერთს
1. 9. 14. დასანანია უყურადღებობა მადლის მიმართ
2.7.9. ანგელოზი აბრკოლებს უკუღმართ გზაზე შემდგარს... 
2.7.11. ანგელოზები ემსახურებიან ხარებას
2.7.22. იშვიათია მეოხი ანგელოზი, კაცს მართალ გზას რომ შეახსენებდეს 
2.13.2. მცირე ნატამალი, სამწყსო, ნამცვრევი, ნაშთი, სიონის ასული
2.14.16. შედით ვიწრო ბჭით (გზით)
2.15.10. მრავალია დასაღუპად განწირული
3.12.7. გზაზე დადგომის წინ ლოცვა
3.17.3. მონანიების ლოცვა ბოროტი გზიდან მოსაქცევად
=3.40.30. სწორეზე უნდა ვფიქრობდეთ, არასწორეზეც რომ ვფიქრობდეთ, ღმერთი გაგვიცხაღებს და გზას გვასწავლის

გაგზავნილი
1. 8 .8. მოციქულები
2.11.29. ღმერთი აგზავნის წინასწარმეტყველებს

გამოგზავნილი
=1.1.11. ბიბლიის თითოეულ ფურცელს მივყავართ იესო ქრისტესთან
2.3.53. მოციქული (გამოგზავნილი, მოვლენილი) - იესო ქრისტე

გზააბნეული
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

გზამკვლევი
1.1.44. ბიბლია - ზეცისკენ გზამკვლევი

წარგზავნილი
1.8.3. მოციქული პავლე
=4.21.12. ხარება არ არის კაცთა მიერი, ნუ ვიტყვით ჩვენსას

===============

გინება, მაგინებელი
=2.4.5. ნუ დავკეტავთ გულს ღვთის სულის წინაშე, ნუ შევაჭირვებთ ურჩობით

=============

გიჟობა
თავის მოგიჟიანება
1.8.52. მეფე დავითი

სიგიჟე
1.9.8. გული... ცოდნა სიგიჟედ იქცევა... მის წინააღმდეგ აღძრული უფლის წინ

===============

გლახა
გლახაკი
2.14.6 სულით (გულით) ღარიბნი (გლახაკნი) - ღვთისადმი მორჩილნი, დამდაბლებულნი, ღმერთის პირველ ადგილზე დამყენებელნი დაიმკვიდრებენ
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე
=3.40.18. სიმშვიდე, თვინიერება, თავმდაბლობა, მორჩილება, მომსმენობა
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში

=============

გლეჯა
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

=============

გლოვა
მგლოვიარე
2.7.3. ანგელოზები ნიშანს ადებენ სულით მგლოვიარეთ 
2.11.30. როგორები უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
2.14.7. ნეტარ არიან მგლოვიარენი, რადგან ნუგეშცემულ იქნებიან 
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში

=============

გმირი
1.8.52. მეფე დავითი 

=============

გმობა, დაგმობა
=2.4.5. ნუ დავკეტავთ გულს ღვთის სულის წინაშე, ნუ შევაჭირვებთ ურჩობით
2.14.14. ნეტარნი ხართ, როდესც დაგიწყებენ გმობას, დევნას და ცრუმეტყველნი დაგწამებენ ყოველგვარ ბოროტს ჩემი გულისთვის 
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ
=4.22.1. სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული ხსნილ იქნეს უფლის დღეს

=============

გოდება, გოდება იერემიასი
=1.1.8. წმ. წერილის ავტორთა შესახებ

==============

გოდოლი
2.1.13 ბაბილონის გოდოლი 
2.2.7ბ. ღმერთის სახელთა შესახებ მის მორწმუნეებთან მიმართებაში

=============

გოლიათი
2.1.2. ბუმბერაზების, გოლიათების... შესახებ 

=============

გომორი
2.15.11. სოდომი და გომორი მომავალ უღმერთოთა ნიმუშად დაიდო 

=============

გონი
გაოგნება
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები

გონება
2.2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ
=3.40.13. ვიყოთ გონებით ზრდასრულნი ქრისტეში
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში
=3.41.12. რჯულისა და მადლის რაობა მადლის ქვეშევრდომთათვის

გონიერება, გონივრულობა
1.5.6. თავისუფალი ნება გვაქვს ბოძებული ღმერთისგან?
=1.6. გონიერება კაცისა >>>>გადასვლა
=2.2.1. ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა
2.14.17. იყავ გონიერი უფლის მოლოდინში
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები

ეგონვის, ჰგონებს
1.9.5. რწმენით კი არ ეძებენ, არამედ საქმით, სიკეთის ქმნა ცოდვისგან თავისუფლება ჰგონიათ 
3.27.1. იფიქრეს, ეგონათ, რომ ღმერთი მათკენ იყო

მოგონება
2.14.2. კურთხეულია მართლის მოსაგონარი

უგონობა, უგუნურება
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
3.27.8. უგუნურებით, სიბრიყვით ნუ ვითხოვთ
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის

შეგონება
2.2.17. სამება
2.2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ
2.7.8. ახარებენ... შეაგონებენ... ანგელოზები
3.20.3. საგალობელი, სიმღერა შეაგონებს, განაწყობს მგალობელთა და მსმენელთა გულს 
3.33.10. ენებზე მეტყველება კარგია, მაგრამ უკეთესია მეტყველი განმმარტებელიც იყოს ეკლესიის შესაგონებლად
3.46.3. ღმერთი გვაწრთობს განსაცდელებით 
=4.22.1. სატანას მიეცეს ხორცით სატანჯველად, რათა სული ხსნილ იქნეს უფლის დღეს

==============

გოროზი
1.9.7. საკუთარ ქონში ჩაიკეტნენ... გოროზად... ფუჭსიტყვაობენ

==============

გრაგნილი 
1.1.29. გრაგნილიდან კოდექსამდე

==============

გრამატიკა
2.1.18. რა მოხდა დაბ.1,1 და 2 მუხლებს შორის

==============

გრგვინვა
3.25.2 გრიგალის მსგავსი გრგვინვა ზეცით, მიწისძვრა 

==============

გრიგალი
3.25.2 გრიგალის მსგავსი გრგვინვა ზეცით, მიწისძვრა 

==============

გრძნეული
3.29.3. გრძნეული უძლურია ღვთის ხალხის დასაწყევლად

==============

გრძნობა
1.4.10. სინდისდამწვარი ... მოკრძალების გრძნობის დამკარგავი, სირცხვილის გრძნობაგაქვავებული ცოდვათა განმეორებით 
1.6.4. გონებას და გრძნობებს დაე უფალი წარმართავდეს 
=3.40.21. ზეციდან შობა - ღვთის დიდებაში შესვლა
=3.40.22. დისციპლინირება საკუთარი თავის ღვთისმიერი წვრთნით

თანაგრძნობა
1.9.11. მორწმუნენი ვითომ ყველა თაყვანს სცემს ერთ ღმერთს

შეგრძნება
1.3.22 დროის შეგრძნების უნარი სულს აქვს მინიჭებული 
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ

============= 

გული
1.2.12. კეთილი და ბოროტი საუნჯით ავსებული გულები 
1.2.23. უფალი აკაკუნებს თქვენს გულის კარზე 
1.2.58. უნდოა კაცის გული ... ვინ შეიცნობს მას?
1. 3. 5. რითიცაა გამსჭვალული კაცის გული, მის ბაგეთაგან იგივე გადმოდინდება
1.3.14. წინადაცვეთა გულის ჩუჩის, სულისმიერი და არა ასოსმიერი 
1.3.30. მოუსმინე შენს გულს, ის უყვარს ღმერთს 
1.3.32. ბოროტება სიყვარულის უქონლობაა გულში 
1.4.10. სინდისდამწვარი, უგულო, გაუსუფთავებელი გული ... ცოდვათა განმეორებით
1.5.2. სურვილთა, განზრახვათა, აღთქმათა აღსრულებისთვის
1. 5. 6. თავისუფალი ნება გვაქვს ბოძებული ღმერთისგან?
1.8.31. უფალი შეეხო გულს 
=1.9.1.გაქვავებული... გული (სული) ხელს უშლის ხილვას და მოსმენას
1.9.7. საკუთარ ქონში ჩაიკეტნენ... მზვაობრობენ გამქისებული გულებით
1.9.8. გული... დაიშრიტება... მის წინააღმდეგ აღძრული უფლის წინაშე 
2. 2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ
=2.4.5. ნუ დავკეტავთ გულს ღვთის სულის წინაშე, ნუ შევაჭირვებთ ურჩობით
2.10.4. ღმერთი უშვებს სატანისგან
2. 10. 18. გულიდან სიტყვის მომტაცებელი
2.10.21. ჭეშმარიტებაში დაუმკვიდრებელი, სიცრუის მამა
2.11.4. წინასწარმეტყველებდა იესო ქრისტე
2.11.31. როგორები არ უნდა იყვნენ წინასწარმეტყველები
2.11.36. წინასწარმეტყველება ამჟღავნებს კაცის გულის საიდუმლოს
2.14.6. სულით (გულით) ღარიბნი (გლახაკნი) - ღვთისადმი მორჩილნი, დამდაბლებულნი, ღმერთის პირველ ადგილზე დამყენებელნი დაიმკვიდრებენ
2.14.8. თვინიერნი, გულით მდაბალნი, მორჩილნი, მინდობილნი, თავმდაბალნი, მშვიდნი, გულის ფარული სიწმიდის და ბრძნული სიმშვიდის მქონენი, მოწიწებულნი, თავშეკავებულნი, ქედმოდრეკილნი, დიდსულოვანნი, უშფოთველნი დაიმკვიდრებენ
2.14.11. გულით სუფთანი ღმერთს იხილავენ
3.20.3. საგალობელი, სიმღერა შეაგონებს, განაწყობს მგალობელთა და მსმენელთა გულს 
=3.21.1. ერიდეთ ბუზღუნს და დრტვინვას - ურჩობის სიტყვებიც აღსრულებადია
=3.21.2. ლოცვის ძლევამოსილებისთვის
3.25.5. როგორ მოვისმინოთ ღვთის ხმა
=3.40.3. გულში გქონდეს ღვთის სიტყვები
=3.40.7. დაიცავი გული შენი (იყავი ფრთხილი შენს აზრებში) - სიცოცხლისთვის
=3.40.15. მინდობა, მორჩილება, თვინიერება, თავის დამდაბლება ღვთის წინაშე
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.27. წრფელი, მართალი გული
=3.40.35. რწმენა შევინახოთ წრფელი სინდისით
=3.40.40. მადლს მოვუფრთხილდეთ, დავიცვათ და შევინარჩუნოთ
=3.40.43. პოზიციის სისწორე რწმენაში
=3.40.44. ურთიერთობა, ზიარება სული წმიდასთან
=3.40.45. რწმენის ბაგით აღიარების მნიშვნელოვნობა
=3.41.12. რჯულისა და მადლის რაობა მადლის ქვეშევრდომთათვის
=3.44.6. ღვინის ზომიერი გამოყენებისთვის
=3.46.15. არწივივით განვახლდეთ ჩვენი უძლურებიდან
3.49.32. ყველა თავისი გულისთქმით ცდუნდება და წარიტაცება

გულთამხილავი
2.2.12. ღმერთმა იცის რასაც ვფიქრობთ. გულთამხილავია 
=2. 11. 1. გულთამხილავობა, გამოცნობა მისი, რასაც ფიქრობენ გულში

გულისთქმა
3.19.2. აღთქმის დადება საკუთარი თვალებისადმი გულისთქმით არ შეხედვა ქალებისთვის
3.49.32. ყველა თავისი გულისთქმით ცდუნდება და წარიტაცება
3.49.33. გულისთქმა ჩასახავს და შობს ბოროტს

გულის კარნახი
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ

გულისყურიანობა
=1.1.47. კითხვის დროს გულისყურიანობისთვის
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ

გულისწყრომა
2.14.12. მშვიდობისმოქმედნი, მტრებისადმი კეთილისმყოფელნი, ზავის მდომელნი, ზანტნი გულისწყრომად, უშფოთველნი, სიტყვით არამბრძოლნი, ღვთის ძეებად იწოდებიან
=3.40.18. სიმშვიდე, თვინიერება, თავმდაბლობა, მორჩილება, მომსმენობა
4.20.2. ნუ უსურვებთ ბოროტს, ნუ ჩამოიყვანთ ზეციდან ცეცხლს მათ თავზე, გაიხსენეთ ვისი სულისანი ხართ

გულისხმაყოფა
3.40.6. ნუ ვიფიქრებთ თავზე უფრო მეტს, ვიდრე გვმართებს

გულმოდგინე
=3.3.1. ლოცვისას იყავით მოუღლელი
=3.40.19. რწმენის ზრდა, გამრავლება, მომატება, სრულყოფა
=3.40.48. ნუ მივეცემით თვითკმაყოფილებას მიღწეულით
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ

გულმოდრეკილი
3.23.9. უფალი უსმენს წმიდანებს, გულმოდრეკილებს

გულმოწყალება
=2.2.27. ღმერთის გულმოწყალება და მადლი
2.3.46. გულმოწყალე სამარიელი - იესო ქრისტე
=3.41.12. რჯულისა და მადლის რაობა მადლის ქვეშევრდომთათვის
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ

გულუხვი
=4.13.6 მეათედი - ყველაფერი, რაც უნდა ვიცოდეთ მის შესახებ

გულწრფელი
1. 9.11. მორწმუნენი ვითომ ყველა თაყვანს სცემს ერთ ღმერთს

ერთგულება
1. 8.50. პატრიარქი აბრაამი - ჩვენი რწმენის მამა
=3.40.47. პირველ სიყვარულს ნუ დავუტევებთ

უგულისყურობა
=2.15. უგულისყურონი >>>>გადასვლა

უგულო
1.4.10. სინდისდამწვარი, უგულო, გაუსუფთავებელი გული ... ცოდვათა განმეორებით 

==============

გუმანი
2.2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ 

==============

გუშაგი 
საგუშაგო
2.15.4. ''საგუშაგო კოშკის'' წმ წერილის კონტექსტიდან მოწყვეტილი მატერიალური ოცნებების განსაქარებლად