საიტზე დადებული ბიბლიის შესახებ

ბიბლია ქართველი კაცისთვის საოჯახო თაროს მშვენება და სამაგიდო წიგნთა წიგნია. ქრისტიანული მრწამსი და ბიბლიურ ჭეშმარიტებათა გაცხადება საუკუნეთა მანძილზე სულიერად გვასაზრდოებს და ჩვენი ცხოვრების მეგზურია.

მასზე დიდი მოთხოვნილების გამოა, რომ ინტერნეტ სივრცეში ბოლო ხანებში თითქმის ყველა გამოცემა აიტვირთა. მიუხედავად ამისა, ამ საიტზე შემოსვლისა და გაცნობის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ აქ დადებული ბიბლია გამორჩეულია იმით, რასაც ვერცერთ სხვა გამოცემაში ვერ ნახავთ.

ესაა მისი შეიარაღება თემატურად და კონტექსტურად გამართული პარალელებით.

მრავალს გვინახია და გამოგვიყენებია ჩვენი ბიბლიის სქოლიოში ან მუხლებთან განთავსებული პარალელები. დავინტერესებულვართ, თუ რას ამბობენ ისინი ბიბლიის სხვა ადგილებთან მიმართებაში.

თუ დააკვირდებით ბიბლიის სხვადასხვა გამოცემებს, მუხლების ქვეშ, ვნახავთ, რომ მოყვანილია მეტნაკლები რაოდენობის ბიბლიური პარალელი. ჩვენ შევეცადეთ მოგვეძიებინა ყველა ისინი და და განგვეთავსებინა განსაზღვრულ თემატურ ჯგუფებად ანუ თემებად, რომლებიც შეესატყვისებიან ბიბლიის მთელ ღვთივსულიერ კონტექსტს.

ღვთის სიტყვის უძველეს კომენტატორ ებრაელებს ჰქონდათ გამოთქმა, რომ თვითვეულ მუხლს გააჩნია 70 განმარტება და სულიერების ოთხი დონე. ჩვენ ამდენის შეცნობას და გააზრებას ვერც შევბედავთ, მაგრამ კი ვცდილობთ, რასაც ღვთის სული გაგვიხსნის ის პარალელები დავაჯგუფოთ თემებად და მოგაწოდოთ.

საიტზე ბიბლიასთან ერთად გვაქვს თემების სათავსო:

ბიბლია ბევრისთვის მთლიანობაში ძნელად აღსაქმელი წიგნია მისი უსაზღვრო და ღრმა სულიერი შინაარსის გამო. ჩვენ მის სრულად აღსაქმელად ბიბლიიდან გამომდინარე და ცხოვრებიდან აღებული ბიბლიური თემები მათი მიმართების მიხედვით დავყავით ოთხ ძირითად ჯგუფად:

1) რწმენის შესავალი ანუ კაცის უფალ იესო ქრისტესადმი რწმენაში მოსამზადებლად საჭირო თემები;

2) მრწამსი ანუ რწმენის ობიექტები;

3) რწმენა მოქმედებაში ანუ რა ევალება და როგორი უნდა იყოს ღვთისმოსავი ადამიანი;

4) ეკლესია ანუ რა ურთიერთობაშია ეკლესიური ადამიანი სხვა ღვთისმოსავებთან და დანარჩენ ქვეყნიერებასთან.

და ბოლოს, საიტზე ჩვენს სამუშაოს განასრულებს ზემოთ აღნიშნული თემების ანბანური საძიებელი ანუ ბიბლიის სიმფონია.

ბიბლიური თემები უსაზღვროდ ბევრია. მათი მოძიება და განთავსება საიტზე მოხდება გამუდმებით. ვთხოვთ ქრისტესმიერ ღვთის სულით მავალ და მაძიებელ და-ძმებს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ახალი თემების ძიებასა და დამუშავებაში ბიბლიის მათ ხელთ არსებული პარალელების მიხედვით.


ჩვენთან დაკავშირება 

facebook/Мирза Бадиаури