სული (სამშვინველი) ყოველი ხორციელისა ღმერთს ეკუთვნის

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 20 ; დაბადება 2 : 7 ; დაბადება 4 : 10 ; რიცხვნი 16 : 22 ; რიცხვნი 27 : 16 ; იობი 12 : 10 ; იობი 27 : 3 ; იობი 30 : 23 ; იობი 32 : 8 ; იობი 33 : 4 ; იობი 34 : 14 ; ფსალმუნები 89 : 3 ; ფსალმუნები 103 : 29 ; ფსალმუნები 145 : 4 ; ეკლესიასტე 3 : 18 ; ეკლესიასტე 9 : 2 ; ეკლესიასტე 12 : 7 ; ესაია 57 : 16 ; იერემია 38 : 16 ; ეზეკიელი 18 : 4 ; დანიელი 5 : 23 ; დანიელი 12 : 2 ; ზაქარია 12 : 1 ;
1.3.2. სული (სამშვინველი) ყოველი ხორციელისა ღმერთს ეკუთვნის

სული - რუახ (ებრ.), პნევმა (ბერძ.), შუნჩ (სომხ.), რუხ (აზერბ.) წმ.წერილში სხვადასხვა მნიშვნელობითაა, ისეთებით როგორიცაა: შებერვა, ქარი, ჰაერის მოძრაობა, სიცოცხლის სუნთქვა, სული, სული წმიდა, ანგელოზები, აზრი, ტემპერამენტი, განწყობილება

მშვინვა - ნეფეშ (ებრ.), ფსიხეა (ბერძ.), ჰოქი (სომხ.), ურეკ (აზერბ) - ცოცხალი არსება, სულიერი, პიროვნება გვამი, მკვდარი სხეული, ყელი, კისერი, სუნთქვა ადამიანი, სიცოცხლე, სურვილი, განწყობილება, გემო, ნება

1. ღმერთმა მისცა სიცოცხლის სუნთქვა (სული) ყოველ სიცოცხლეს დაბ. 1,20.21.24.30; 2,7; იობ. 33,4; ფს. 103,30; ეს. 57,16; იერ. 38,16; ზაქ. 12,1; საქ. 17,25

2. ყოველი ხორციელის სული (სამშვინველი) ეკუთვნის ღმერთს რიცხ. 16,22; 27,16; იობ. 12,10; 27,3; 32,8; ეზეკ. 18,[4]; დან. 5,23; ინ. 1,4

3. სული უბრუნდება ღმერთს იობ. 30,23; 34,14.15; ფს. 89,3; 103,29; 145,4; ეკლ. 3,18-21; 9,2-6; 12,[7]; ეზეკ. 18,[4]

4. მოკლულ მართალთა სულები სამსჯავრო დღემდე დაბ. 4,10; ეფ. 2,6; ებრ. 12,23; გმცხ. 6,9-11

5. მართალთა და უკეთურთა სულები მკვდრეთით აღდგომის შემდეგ დან. 12,2; ლუკ. 16,22.23; ინ. 1,4; 2კორ. 5,1-8; ფლპ. 1,22.23; ებრ.12,9.23; ინ. 1,4; 2კორ. 5,1-8; ფლპ. 1,22.23; ებრ. 12,9.23; გმცხ. 6,9; 20,4