ანგელოზთა მთავართა შესახებ

საკვანძო მუხლები:

ესაია 1 : 10 ; დანიელი 8 : 25 ; დანიელი 10 : 13 ; დანიელი 12 : 1 ;
2.5.27. ანგელოზთა მთავართა შესახებ

(ანგელოზთა მთავართა მთავარი თვით უფალია დან.8,[25] კოლ.2,10)

(მთავარანგელოზი, архангель - ეს ტერმინი ებრაელებს არ აქვთ, მაგრამ ანგელოზთა მთავარი რამდენიმე უნდა იყოს დან.10,13)

ა) მთავარი მიქაელი დან10,21
- ერთერთი მთავართაგანი დან.10,13
- დიდი დან.12,1
- მთავარანგელოზი იუდ.[9]; 1თეს.4,[16]
- მიქაელი და მისი ანგელოზები გმცხ.12,[7]

ბ) მთავარანგელოზად იწოდება იერემიელი 3ეზრ.4,[36]

გ) ამ ქვეყნის მთავარი ინ.12,31; 14,30; 16,11; ეფ. 6,[12]
- ჰაერის ძალთა მთავარი ეფ. 2,6
- ბნელის მეუფება ლუკ. 22,53
- სატანის ხელმწიფება საქ. 26,18; კოლ. 1,13
- სატანა და მისი ანგელოზები გმცხ. 12,[7]

სატანის განმგებლობაშია: 
1. ავი სულების ლეგიონები ლუკ. 8,30
2. ამ ქვეყნის მპყრობელი მცირე მთავრები ეფ. 6,[12]
ა) სოდომის მთავარი ეს. 1,10
ბ) სპარსეთის მთავარი დან. 10,13.20
გ) ხალხის მთავარი დან. 9,[26]
დ) იავანის (საბერძნეთის) მთავარი დან. 10,20
ე) პილატეს ძალაუფლება ინ. 19,11