ნათელი, აღმოსავლეთი, მზე - იესო ქრისტე


საკვანძო მუხლები:

ესაია 42 : 6 ; მალაქია 4 : 2 ; მათე 4 : 16 ; ლუკა 1 : 78 ; ლუკა 2 : 32 ; იოანე 1 : 4 ; იოანე 8 : 12 ; იოანე 9 : 5 ; იოანე 12 : 35 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 23 ; ეფესელთა 5 : 14 ;
2.3.40. ნათელი, აღმოსავლეთი, მზე - იესო ქრისტე 

ეს.42,6 მალ.4,2 მათ.4,16 ლუკ.1,78.79,, 2,32 ინ.1,[4].7-9,, 8,12,, 9,5,, 12,35.46 საქ.26,23,,  ეფ.5,14

ბიბლიის მუხლები

ესაია 42
6. მე, უფალმა, წრფელად მოგიწოდე და ხელი ჩაგჭიდე, შეგინახვ და დაგადგინე აღთქმად ერისთვის, სინათლედ ხალხებისთვის,

მალაქია 4
2. ამოგიბრწყინდებათ, ჩემი სახელის მოშიშნო, მზე სიმართლისა და კურნება იქნება მის ფრთებზე; თქვენც გამოხვალთ და აკუნტრუშდებით ბაგის ხბოებივით.

მათე 4
16. ბნელში მსხდომარე ხალხმა იხილა ნათელი დიდი, და ქვეყნად და სიკვდილის ჩრდილში მსხდომთ გამოუბრწყინდა ნათელი.

ლუკა 1
78. ჩვენი ღმერთის გულმოწყალებით, ვისი მეოხებითაც გადმოგვხედა აღმოსავლეთმა მაღლით.
79. რათა გაენათლებინა სიბნელესა და სიკვდილის ჩრდილში მსხდომნი და მშვიდობის გზით წარემართა ჩვენი ნაბიჯი.

ლუკა 2
32. ნათელი წარმართთა გასანათლებლად და შენი ხალხის, ისრაელის სადიდებლად.

იოანე 1
4. მასში იყო სიცოცხლე, და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. 
7. ის მოვიდა სამოწმებლად, რათა ემოწმებინა ნათლისათვის და, ამრიგად, ყველას ერწმუნა მისგან.
8. არ იყო ის ნათელი, არამედ რათა ემოწმებინა ნათლისათვის.
9. იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელიც გაანათლებს ყველა კაცს, მომავალს ქვეყნად.

იოანე 8
12. ხელახლა მიმართა იესომ და უთხრა მათ: მე ვარ ნათელი ქვეყნისა; ვინც გამომყვება, ბნელში კი არ ივლის, არამედ ექნება სიცოცხლის ნათელი. 

იოანე 9
5. სანამდის ამ ქვეყნადა ვარ, ქვეყნის ნათელი ვარ.

იოანე 12
35. უთხრა მათ იესომ: ცოტა ხანს კიდევ იქნება ნათელი თქვენთან. იარეთ, სანამ გინათებთ, რათა არ მოგიცვათ ბნელმა: ვინაიდან ბნელში მოარულმა არ იცის, საით მიდის.
46. მე, ნათელი, მოვედი ქვეყნად, რათა არცერთი მათგანი, ვისაც მე ვწამვარ, არ დარჩეს ბნელში.

საქმენი მოციქულთა 26
23. რომ უნდა ვნებულიყო ქრისტე და პირველი აღმდგარიყო მკვდრეთით, რათა ეუწყებინა ნათელი ხალხისა და წარმართებისთვის.

ეფესელთა 5
14. რადგანაც ნათელია ყოველივე გაცხადებული. ამიტომაც ითქვა: „გაიღვიძე, მძინარევ, აღსდეგ მკვდრეთით, და გაგანათლებს შენ ქრისტე“.

__თემაზე წერდნენ__
*** 
ნათელ ეწოდა მის მიერვე, რამეთუ თქვა: "იყო ნათელი ჭეშმარიტი, რომელი განანათლებს ყოველსა კაცსა, მომავალსა სოფლად". 
__ იოვანე საბანისძე "ჰაბოს წამება" __

*** 
მზე სიმართლის ეწოდა, რამეთუ თქვა წინაჲსწარმეტყველმან: "და გამოგიბრწყინდეს თქვენ, მოშიშთა სახელისა მისისათა, მზეჲ იგი სიმართლისაჲ, რომელსა აქვს კურნებაჲ ქვეშე ფრთეთა მისთა". რამეთუ იგი არს, რომელი ჰფარავს და განატფობს, და არარაჲ არს, რომელი დაეფაროს სიცხესა მისსა. 
__ იოვანე საბანისძე "ჰაბოს წამება" __

*** 
სახარება გამოასხივებს ნათებას, გამომდინარეს ქრისტეს პიროვნებიდან. 
__ გოეთე __