წყლის და ხმელეთის განცალკევება ცისქვეშეთში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 9 ; იობი 26 : 10 ; იობი 38 : 8 ; ფსალმუნები 23 : 1 ; ფსალმუნები 32 : 7 ; ფსალმუნები 94 : 5 ; ფსალმუნები 103 : 5 ; ფსალმუნები 135 : 6 ; იგავნი 8 : 29 ; ეკლესიასტე 1 : 7 ; იერემია 5 : 22 ; იონა 1 : 9 ; გამოცხადება 10 : 6 ; ზირაქი 16 : 1 ; 3ეზრა 6 : 1 ;
2.2.72 წყლის და ხმელეთის განცალკევება ცისქვეშეთში

დაბ.1,[9].10 იობ.26,10; 38,8-11 ფს.23,1.2; 32,7; 94,5; 103,5-9; 135,6 იგავ.8,29 ეკლ.1,7 ზირ.16,26 იერ.5,22 იონ.1,9; 3ეზრ.6,42.43 გმცხ.10,6

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1
9. თქვა ღმერთმა: შეგროვდეს ერთგან ცისქვეშეთის წყალი და გამოჩნდეს ხმელეთი. და იქმნა ასე.
10. ხმელეთს ღმერთმა უწოდა მიწა და შეგროვილ წყალს უწოდა ზღვა. დაინახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო.

იობი 26
10. შემოავლო წრე წყლის ზედაპირს ნათლისა და ბნელის საზღვრამდე;

იობი 38
8. ვინ ჩაუკეტა ზღვას კარიბჭენი, როცა საშოდან ამოხეთქა,
9. როცა ნისლი მივეცი სამოსელად და წყვდიადი - სახვევებად,
10. როცა დავუდგინე ჩემი წესი და დავუტანე ურდული და კარიბჭენი -
11. და ვთქვი, აქამდე მოდი, იქით აღარ, აქ შეწყდეს შენი ტალღების აზვირთება-მეთქი?

ფსალმუნი 23
1. საგალობელი დავითისა. უფლისა არის ქვეყნიერება და სავსება მისი, სამყარო და მისი მკვიდრნი.
2. რადგან ზღვებზე დააფუძნა მან იგი და მდინარეებზე მოაწყო იგი.

ფსალმუნი 32
7. შეკრიბა, ვითარცა ტიკში, წყლები ზღვისანი, საცავებში მოათავსა უფსკრულები.

ფსალმუნი 94
5. რადგან მისია ზღვა - მან შეჰქმნა იგი და ხმელეთი მის ხელთა ქმნილებაა.

ფსალმუნი 103
5. დააფუძნა დედამიწა თავის საძირკვლებზე, არ მოირყევა უკუნისამდე.
6. უფსკრულით, როგორც სამოსელით, დაფარე იგი; მთებზე დგას წყლები.
7. შენი შერისხვით მიიქცევიან, შენი ქუხილის ხმაზე ილტვიან.
8. ადიან მთებზე, ჩადიან ველებზე, იმ ადგილას, სადაც დაუფუძნე.
9. საზღვარი დადე - ვერ გადალახავენ, ვერც დაბრუდებიან დედამიწის დასაფარავად.

ფსალმუნი 135
6. დედამიწის განმვრცობი წყლებზე, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

იგავნი 8
29. როდესაც ზღვას წესს უდგენდა, რომ წყალი ნაპირებიდან არ გადმოსულიყო, როდესაც ქვეყანას საფუძველს უყრიდა,

ეკლესიასტე 1
7. ყველა მდინარე ზღვებისაკენ მიედინება, ზღვა კი მაინც არ აღივსება; მდინარენი საითკენაც მიედინებოდნენ, კვლავაც იქითკენ მიედინებიან.

ზირაქი 16
26. დასაბამითვეა მისი საქმეები და როცა შექმნა ისინი, დაჰყო ნაწილებად.

იერემია 5
22. არ გეშინიათ ჩემი? ამბობს უფალი. როგორ არ კანკალებთ ჩემს წინშე, რომელმაც ქვიშა დავდევი ზღვის სამნად, სამარადისო საზღვრად, რომ მის იქით, ვერ გადავიდეს; ღელდება და ვერ ძლევს, ბობოქრობენ ტალღები და მის იქით ვერ გადადიან.

იონა 1
9. მიუგო: ებრაელი ვარ, მოშიშარი უფლისა, ცათა ღმერთისა, რომელმაც ზღვა და ხმელეთი შექმნა.

3ეზრა 6
42. მესამე დღეს უბრძანე წყლებს შეგროვილიყვნენ დედამიწის მეშვიდედ ნაწილში, ექვსი ნაწილი კი დააშრე და შემოინახე რომ აქედან აღსრულებულიყო შენს წინაშე ღვთისგან დათესილი და ზრუნვილი მსახურება.
43. გამოვიდა შენი სიტყვა და უმალ საქმედ იქცა.

გამოცხადება 10
6. და დაიფიცა ცოცხალი უკუნითი უკუნისამდე, რომელმაც შექმნა ცა და ყოველივე ციური, მიწა და ყოველივე მიწიერი, ზღვა და ყოველივე ზღვიური, რომ უკვე აღარ იქნება დრო.