სესხი და პროცენტები (ვახში, სარგებელი) ბიბლიაში

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 22 : 25 ; მეორე რჯული 23 : 19 ; მეორე რჯული 25 : 13 ; ნეემია 5 : 11 ;
4.19.10 სესხი და პროცენტები (ვახში, სარგებელი) ბიბლიაში

- იკრძალებოდა პროცენტის აღება ებრაელებისგან (ფულს სესხულობდნენ მძიმე მდგომარების შესამსუბუქებლად) გამ.22,25 რჯ.23,19.20

- პროცენტის აღება უცხოელებისგან ნებადართული იყო (სესხლობდნენ ვაჭრობის განსავითარებლად) რჯ.23,20

- ქონება ბრუნდებოდა პროცენტის გარეშე ნეემ.5,11-13

- არასწორი საზომისა და საწონის გამოყენება იკრძალებოდა რჯ.25,13-16