ბიბლიური კანონები სანიტარიისა და ჰიგიენის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

ლევიანნი 12 : 1 ; ლევიანნი 13 : 2 ; ლევიანნი 14 : 34 ; ლევიანნი 15 : 2 ;
4.19.8 ბიბლიური კანონები სანიტარიისა და ჰიგიენის შესახებ

- მშობიარის განწმენდა ლევ.12,1-8

- კეთროვანის განცალკევება ლევ.13,2-59

- კეთროვანის სახლის განწმენდა ლევ.14,34-56

- მამაკაცების განწმენდა უნებლიე თესლდანთხევის შემდეგ ლევ.15,2-15

- ქალები დედათა წესის დროს ლევ.15,24-33