სამოქალაქო სამართალდარღვევები ბიბლიაში

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 21 : 18 ; გამოსვლა 22 : 6 ; ლევიანნი 24 : 18 ;
4.19.7 სამოქალაქო სამართალდარღვევები ბიბლიაში

- თავდასხმა გამ.21,18.19

- სხეულის დაზიანება გამ.21,18.19 ლევ.24,19.20

- დაზიანება საქონლისგან გამ.21,32

- დაზიანება ხანძრისგან გამ.22,6

- საქონლისგან მიყენებული ზიანი გამ.21,33-36 ლევ.24,18-21

- ნათხოვარის დაკარგვა გამ.22,14.15