რჯული კეთილია

საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 18 : 8 ; ფსალმუნები 118 : 1 ;
3.41.10. რჯული კეთილია 

ფს.18,8.12-15,, 118,1-6.103.127.128 რომ.4,12,, 7,[12.14].16.[22] ებრ.8,10

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 18
8. რჯული უფლისა სრულყოფილია, სულს განამტკიცებს; მცნება უფლისა ჭეშმარიტია, გააბრძნობს გულუბრყვილოებს.
12. და შენი მორჩილი მათით არის განათებული; დიდია საზღაური მათი დაცვისათვის.
13. ვინ გულისხმა-ჰყოს შეცდომები? განმწმინდე მე დაფარულთაგან.
14. ბოროტთაგანც განაშორე მორჩილი შენი, რათა არ გაბატონდნენ ჩემზე; მაშინ უმწაკვლო შევიქმნები და თავს დავაღწევ დიდ ცოდვას.
15. დაე, იყოს შენთვის სასურველი სიტყვანი ჩემი პირისა და ზრახვანი ჩემი გულისა, უფალო, ბურჯო და დამხსნელო ჩემო.

ფსალმუნი 118
1. ნეტარ არიან გზიანები, რომელნიც დადიან უფლის რჯულზე.
2. ნეტარ არიან შემნახველნი მის მცნებათა, მთელი გულით რომ ეძიებენ მას.
3. არც სიავკაცე ჩაუდენიათ, მისი გზით დადიან;
4. შენ დაავალე შენს ბრძანებათა დაცვა. ზედმიწევნით.
5. ნეტამც წარიმართოს ჩემი გზები შენი წესდების დასაცავად.
6. მაშინ აღარ შემრცხვებოდა, როს შევხედავდი შენს ყოველ მცნებას.
103. რარიგ ატკბობს ჩემს სასას შენი სიტყვები, თაფლზე ტკბილია ჩემი პირისთვის.
127. ამიტომ მიყვარს მცნებანი შენნი ოქროზე და ბაჯაღლოზე მეტად.
128. ამიტომ ყველა შენი ბრძანება უკლებლივ სწორად მიმაჩნია; მძულს ყოველი გზა სიცრუისა.

რომაელთა 4
12. ისევე, როგორც მამა წინადაცვეთილებისა: არა მარტო იმათი, ვინც მიიღო წინადაცვეთა, არამედ იმათიც, რომელნიც მისდევენ ჩვენი მამის აბრაამის რწმენის კვალს, რაც ჯერ კიდევ წინადაუცვეთელობისას ჰქონდა.

რომაელთა 7
12. ასე რომ, რჯული წმიდაა და მცნებაც წმიდაა, მართალი და კეთილი. 
14. რადგანაც ვიცით, რომ რჯული სულიერია, მე კი ხორციელი ვარ და ცოდვას მიყიდული. 
16. ხოლო თუ იმას ვაკეთებ რაც არა მსურს, მაშასადამე, ვაღიარებ, რომ რჯული კეთილია.
22. ვინაიდან, როგორც შინაგანი კაცი, ღვთის რჯულით ვტკბები.

ებრაელთა 8
10. აი, ეს იქნება აღთქმა, იმ დღეთა შემდგომ რომ აღვუთქვამ ისრაელის სახლს, ამბობს უფალი: ჩავდებ ჩემს რჯულს მათ გონებაში, და მათ გულებზე დავაწერ მას; და ვიქნები მათი ღმერთი, ხოლო ისინი იქნებიან ჩემი ხალხი.