სიმართლით სვლის თხოვნა


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 5 : 9 ; ფსალმუნები 7 : 7 ;
3.16.1. სიმართლით სვლის თხოვნა 

ფს.5,[9]; 7,[7]

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 5
9. უფალო! მატარე შენი სიმართლის გზით ჩემი მტრების გამო, გაასწორე შენი გზა ჩემს წინაშე. 

ფსალმუნი 7
7. აღსდექ, უფალო, შენი რისხვით, ამაღლდი გულისწყრომით ჩემს მტრებზე, გამოიღვიძე ჩემთვის სამართალზე, რომელიც შენ დადე მცნებად.