ვიხაროთ, დიდია საზღაური ცაში

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 1 ; რუთი 2 : 12 ; ფსალმუნები 15 : 6 ; ფსალმუნები 18 : 12 ; იგავნი 11 : 18 ; ესაია 3 : 10 ;
2.13.10. ვიხაროთ, დიდია საზღაური ცაში 

დაბ.15,1 რუთ.2,12 ფს.15,6; 18,12 იგავ.11,18 ეს.3,10 მათ.5,[12]; 10,41.42; 16,27 ლუკ.6,23.35; 1პეტ.4,13; 1კორ.3,8 კოლ.3,24 ებრ.10,34-36; 11,6.26

- ვეკრძალოთ სიმართლის ქმნას კაცთა წინაშე, თორემ ვერ მივიღებთ საზღაურს მათ.6,1-6.16

- სიხარულად შევრაცხოთ ყველაფერი, როდესაც სხვადასხვა განსაცდელში ვვარდებით, რათა მივიღოთ საზღაური საქ.5,41 იაკ.1,2 რომ.5,3; 2კორ.4,17 კოლ.1,24