იტყვის ეშმაკი: "დავძლიე"

საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 12 : 5 ;
2.10.6. იტყვის ეშმაკი: "დავძლიე" 

ფს.12,[5] 

ბიბლიის მუხლები

ფსალმუნი 12
5. თორემ იტყვის ჩემი მოძულე: „დავძლიე იგი“. გაიხარებენ ჩემი მტრები, თუ წავბორძიკდი. =2.10.6.