ღმერთის სახელთა შესახებ მის მორწმუნეებთან მიმართებაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 18 ; დაბადება 15 : 18 ; დაბადება 16 : 7 ; დაბადება 17 : 7 ; დაბადება 21 : 22 ; დაბადება 22 : 3 ; დაბადება 26 : 24 ; დაბადება 28 : 15 ; დაბადება 31 : 42 ; დაბადება 33 : 20 ; დაბადება 39 : 2 ; დაბადება 49 : 24 ; გამოსვლა 6 : 4 ; გამოსვლა 17 : 15 ; გამოსვლა 21 : 13 ; გამოსვლა 24 : 10 ; გამოსვლა 32 : 4 ; გამოსვლა 34 : 23 ; ლევიანნი 18 : 2 ; ლევიანნი 19 : 2 ; ლევიანნი 20 : 7 ; ლევიანნი 21 : 8 ; ლევიანნი 22 : 32 ; ლევიანნი 23 : 43 ; ლევიანნი 25 : 55 ; რიცხვნი 23 : 21 ; რიცხვნი 25 : 13 ; მეორე რჯული 4 : 1 ; მეორე რჯული 6 : 4 ; მეორე რჯული 10 : 12 ; მეორე რჯული 17 : 12 ; მეორე რჯული 27 : 9 ; მეორე რჯული 29 : 10 ; მეორე რჯული 31 : 11 ; მეორე რჯული 32 : 39 ; იესო ნავეს ძე 3 : 9 ; იესო ნავეს ძე 4 : 5 ; იესო ნავეს ძე 9 : 18 ; იესო ნავეს ძე 10 : 19 ; მსაჯულნი 6 : 24 ; მსაჯულნი 11 : 31 ; 1მეფეთა 3 : 19 ; 1მეფეთა 4 : 7 ; 1მეფეთა 1 : 17 ; 1მეფეთა 16 : 18 ; 1მეფეთა 17 : 26 ; 1მეფეთა 18 : 14 ; 2მეფეთა 22 : 33 ; 2მეფეთა 23 : 5 ; 4მეფეთა 5 : 7 ; 4მეფეთა 20 : 1 ; 2ნეშტთა 32 : 8 ; იობი 5 : 18 ; ფსალმუნები 18 : 14 ; ფსალმუნები 22 : 1 ; ფსალმუნები 26 : 1 ; ფსალმუნები 27 : 1 ; ფსალმუნები 30 : 3 ; ფსალმუნები 45 : 8 ; ფსალმუნები 58 : 17 ; ფსალმუნები 70 : 3 ; ფსალმუნები 77 : 72 ; ფსალმუნები 78 : 13 ; ფსალმუნები 79 : 2 ; ფსალმუნები 88 : 27 ; ფსალმუნები 94 : 1 ; ფსალმუნები 99 : 3 ; ფსალმუნები 90 : 4 ; ფსალმუნები 102 : 1 ; ფსალმუნები 105 : 48 ; ფსალმუნები 138 : 12 ; ფსალმუნები 146 : 3 ; იგავნი 5 : 21 ; იგავნი 15 : 3 ; იგავნი 18 : 10 ; ეკლესიასტე 12 : 11 ; ქებათა-ქება 6 : 2 ; ესაია 1 : 4 ; ესაია 5 : 19 ; ესაია 5 : 19 ; ესაია 8 : 10 ; ესაია 10 : 20 ;