ახალი აღთქმა ძველ აღთქმაში


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 2 : 6 ; ფსალმუნები 106 : 10 ; ესაია 6 : 9 ; ესაია 7 : 14 ; ესაია 8 : 8 ; ესაია 9 : 2 ; ესაია 11 : 1 ; ესაია 28 : 16 ; ესაია 35 : 5 ; ესაია 40 : 3 ; ესაია 42 : 1 ; ესაია 43 : 8 ; ესაია 44 : 18 ; ესაია 49 : 6 ; ესაია 50 : 10 ; ესაია 53 : 5 ; ესაია 60 : 1 ; ესაია 61 : 1 ; მიქა 7 : 8 ; მალაქია 3 : 1 ; მათე 1 : 23 ; მათე 3 : 1 ; მათე 4 : 16 ; მათე 11 : 4 ; მათე 12 : 18 ; მათე 13 : 13 ; მათე 15 : 30 ; მათე 20 : 28 ; მარკოზი 1 : 2 ; მარკოზი 7 : 37 ; ლუკა 1 : 17 ; ლუკა 2 : 7 ; ლუკა 3 : 2 ; ლუკა 4 : 18 ; ლუკა 8 : 10 ; ლუკა 20 : 17 ; იოანე 1 : 1 ; იოანე 3 : 16 ; იოანე 8 : 12 ; იოანე 12 : 35 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 11 ; საქმენი მოციქულთა 10 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 28 : 25 ; 1პეტრე 2 : 4 ; 1პეტრე 3 : 18 ; 1იოანე 1 : 5 ; 1იოანე 4 : 10 ; 1იოანე 5 : 20 ; რომაელთა 3 : 24 ; რომაელთა 5 : 6 ; რომაელთა 9 : 32 ; რომაელთა 11 : 8 ; 1კორინთელთა 15 : 3 ; 2კორინთელთა 5 : 21 ; ეფესელთა 5 : 2 ; ებრაელთა 7 : 2 ; ებრაელთა 9 : 12 ; ებრაელთა 10 : 10 ;
1.1.40 ახალი აღთქმა ძველ აღთქმაში

-სმენით მოისმენთ და ვერ გაიგებთ, თვალით იხილავთ და ვერ დაინახავთ. იგი ყრუებს აქცევს მომსმენებად და მუნჯებს ამეტყველებს 
ეს. 6 [9].10; 35,5; 43,8; 44,18 
= მათ. 11,4-6; 13,13-15; 15,30.31; მარკ. 7,37; ლუკ. 8,10; ინ. 12,37-41; საქ. 28,25-29; რომ. 11,8

-ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს, უწოდებენ სახელად ემანუელს 
ეს. 7,[14]; 8,8.10 
= მათ. 1,[23]; ლუკ. 1,31.34

-დაბრკოლების ლოდზე წაიფორხილებენ, იქცა საძირკვლის ლოდად, მისანდობლად 
ეს. 8,[14].15; 28,16 
= ლუკ. 2,34; 20,17.18; საქ. 4,11.12; 1პეტ..2,4-8; რომ.9,32.33; 11,11

-ხალხმა ბნელში მოარულმა ნათელი იხილა 
ფს. 106,10.14; ეს. 9,[2]([1] ქართ.); 50,10; 60,1-3.19; მიქ. 7,8.9 
= მათ. 4,16; ლუკ. 1,78.,79; 2,32; ინ. 8,12; 12,35.46; 1პეტ. 2,9; 1ინ. 1,5-7; ეფ. 5,8.13.14

-მოგვეცა ძე, საკვირველი მრჩეველი, ღმერთი, მარადისობის მამა, მშვიდობის მთავარი 
ფს. 2,6-12; ეს. 9,[6] ([5] ქართ.); 40,5 
= მათ. 1,23; ლუკ. 1,32.35; 2,7; 3,38; ინ. 1,14; 3,16.17; 1ინ. 4,10.14; 5,20; რომ. 5,10; ებრ. 7,2.3

-სიტყვა მოუვლინა უფალმა იაკობს 
ეს. 9[8] ([7] ქართ.); 11,1.10 
= ინ.1,1.14

-დაივანებს მასზე უფლის სული გლახაკთათვის სახარებლად, სანუგეშებლად ყოველი მგლოვიარისა 
ეს. 11,[2]; 42,1.7; 61,1-3 
= მათ.3,16; 11,28.29; 12,18; ლუკ. 4,18-21; ინ. 1,32.33; საქ. 10,38

-ხმა მღაღადებლისა უდაბნოსა შინა 
ეს. 40,[3]; 49,6; მალ. 3,1 
= მათ.3,1-3; მარკ. 1,2-4; ლუკ. 1,17.76; 3,2-6; ინ. 1,23

-მისი წყლულებით ჩვენ განვიკურნეთ
ეს. 53 [5]-12; 
=მათ. 20,28; 1პეტ.2,24; 3,18; რომ. 3,24-26; 5,6-10; 1კორ. 15,3; 2კორ. 5,21; ეფ. 5,2; ებრ.9,12-15; 10,10.14