გულისთქმა ჩასახავს და შობს ბოროტს


საკვანძო მუხლები:

იობი 15 : 35 ; ფსალმუნები 5 : 11 ; ფსალმუნები 7 : 15 ; ფსალმუნები 9 : 17 ; ესაია 44 : 20 ; ესაია 59 : 4 ; იაკობი 1 : 15 ; ზირაქი 21 : 1 ;
3.49.33. გულისთქმა ჩასახავს და შობს ბოროტს 

იობ.15,35 ფს.5,11; 7,15; 9,17 ზირ.21,4 ეს.44,20; 59,4 იაკ.1,[15] 

ბიბლიის მუხლები

იობი 15
35. მუცლადიღო ტანჯვა და დაბადა სიავე, ახლა მუცელი მათი სიცრუეს ამზადებს. 

ფსალმუნი 5
11. განსაჯე ისინი, ღმერთო, დაეცნენ თავიანთი ზრახვების გამო; თავიანთი ცოდვების სიმრავლისათვის მოიშორე ისინი, რადგან აღსდგენ შენს წინააღმდეგ,

ფსალმუნი 7
15. აჰა, ჩაესახება სიმრუდე, დაორსულდება უკუღმართობით და შობს სიცრუეს.

ფსალმუნი 9
17. ცნობილია უფალი, სამართლის მოქმედი. ბოროტი გაება თავისი ხელით დაგებულ მახეში. სელა.

ზირაქი 21
4. დაშინებით და ძალადობით სიმდიდრე ოხრდება, ასევე მოოხრდება ამპარტავნის სახლი.

ესაია 44
20. ნაცარს მწყემსავს, მოტყუებული გული გზაკვალს ურევს, ვერ იხსნის თავს და ვერ ამბობს: განა სიცრუე არ არის ჩემს მარჯვენაში?

ესაია 59
4. არავინ მოითხოვს სიმართლით და არავინ განიკითხვის ჭეშმარიტებით; ფუჭია მათი საესავი და ცრუობენ; ჩაესახვით ამაოება და ტყუილს ბადებენ.

იაკობი 1
15. ხოლო შემდეგ გულისთქმა ჩასახავს და შობს ცოდვას, ჩადენილი ცოდვა კი სიკვდილსა შობს.