მოვიძულოთ ბოროტი და სიცრუე, შევიყვაროთ სიკეთე და ჭეშმარიტება

საკვანძო მუხლები:

იობი 2 : 3 ; ფსალმუნები 10 : 5 ; ფსალმუნები 32 : 5 ; ფსალმუნები 36 : 28 ; ფსალმუნები 118 : 104 ; იგავნი 8 : 13 ; იგავნი 16 : 6 ; იგავნი 19 : 23 ; ესაია 61 : 8 ; ამოსი 5 : 15 ; ზაქარია 8 : 17 ; რომაელთა 12 : 9 ;
3.49.25. მოვიძულოთ ბოროტი და სიცრუე, შევიყვაროთ სიკეთე და ჭეშმარიტება 

ამ.5,15 რომ.12,9

- განვერიდოთ ბოროტს იობ.2,3

- რადგან უფალი გამოსცდის მართალს და ბოროტს ფს.10,5

- რადგან უყვარს სიმართლე უფალს ფს.32,5; 36,28 ეს.61,8; 2კორ.11,31 ებრ.1,[9]; 7,26

- და სძულს უკეთურება ზაქ.8,17 ებრ.1,[9] გმცხ.2,6.15

- რადგან უფალს ვმორჩილებთ ფს.118,104.128

- რადგან უფლის მოშიშებას სძულს ბოროტება იგ.8,13; 19,23

- და ბოროტისგან თავს დაიხსნის კაცი ღვთისმოშიშებით იგ.16,6