მდიდარი დაე იქადოდეს თავისი სიმდაბლით

საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 25 : 11 ; იობი 14 : 1 ; იობი 21 : 23 ; ფსალმუნები 36 : 2 ; ფსალმუნები 36 : 2 ; ფსალმუნები 48 : 7 ; ფსალმუნები 72 : 12 ; ფსალმუნები 89 : 5 ; ფსალმუნები 101 : 12 ; ფსალმუნები 102 : 14 ; ეკლესიასტე 5 : 9 ; ეკლესიასტე 6 : 2 ; ესაია 40 : 6 ; მათე 5 : 3 ; მათე 6 : 28 ; ლუკა 12 : 16 ; ლუკა 16 : 19 ; იაკობი 1 : 10 ; იაკობი 4 : 13 ; 1პეტრე 1 : 4 ; 1პეტრე 5 : 1 ; 1იოანე 2 : 17 ;
3.43.7. მდიდარი დაე იქადოდეს თავისი სიმდაბლით

იაკ.1,[10.11]; 1პეტ.1,4; 5,4; 1კორ.7,29-31

- ნუ იქნება ძუნწი 1მფ.25,11

- ახსოვდეს, რომ დღემოკლეა კაცი იობ.14,1.2; 21,23-26 ფს.36,2.35.36; 48,7-14; 89,5.6; 101,12; 102,14-16 ეს.40,6-8

- რომ ამაოდ იხვეჭს დოვლათს ფს.72,12 ეკლ.5,9-17; 6,2 ლუკ.12,16-21; 16,19-25 იაკ.4,13-15; 1პეტ.1,24; 1ინ.2,17; 1ტიმ.6,17

- ნუ იზრუნებს ღმერთის მაგიერ მათ.6,28-34

- რადგან ნეტარ არიან გლახაკნი სულითა მათ.5,3 ფლპ.3,7.8

- და რომ სავალალოა მისი საბოლოო ხვედრი იაკ.5,1-5