კაცის სიკვდილი და ანგელოზები

საკვანძო მუხლები:

იობი 34 : 20 ; ფსალმუნები 16 : 15 ; ფსალმუნები 48 : 15 ; ესაია 35 : 10 ; მათე 13 : 38 ; მათე 24 : 31 ; ლუკა 12 : 20 ; ლუკა 16 : 22 ;
2.7.20. კაცის სიკვდილი და ანგელოზები

- სულის ამორთმევა იობ.34,[20] ფს.48,15 ლუკ.12,20 საქ.12,23; 2პეტ.2,3

- ატაცება აბრაამის წიაღში ანუ ნეტარ არიან გარდაცვლილნი უფალში ლუკ.16,[22]

- მიქაელ მთავარანგელოზი ეშმაკს მოსეს სხეულისთვის ედავებოდა იუდ.1,[9]

- ქვეყნის დასასრულს მომკელი ანგელოზები განარჩევენ მართალთ უკეთურთაგან მათ.13,38-43; 24,31; 1თეს.4,16

- პირველნი აღდგებიან ქრისტეში განსვენებულნი ფს.16,15 ეს.35,10; 1კორ.15,52

- შემდეგ კი ჩვენც, ცოცხლად შთენილთაც, აგვიტაცებენ 1თეს.4,13-[17]