ქრისტიანი ქრისტეს მოწაფეა


საკვანძო მუხლები:

ეზრა 7 : 10 ; იგავნი 3 : 5 ; მათე 10 : 24 ; მათე 13 : 23 ; მათე 16 : 24 ; მათე 26 : 40 ; მარკოზი 4 : 34 ; მარკოზი 9 : 14 ; ლუკა 6 : 40 ; ლუკა 10 : 23 ; ლუკა 14 : 26 ; ლუკა 17 : 22 ; ლუკა 19 : 37 ; იოანე 1 : 37 ; იოანე 6 : 66 ; იოანე 8 : 31 ; იოანე 15 : 4 ; იოანე 19 : 38 ; იოანე 21 : 17 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 11 ; 1პეტრე 1 : 8 ; 1იოანე 2 : 19 ; კოლასელთა 1 : 23 ; 2ტიმოთე 3 : 14 ;
3.40.11. ქრისტიანი ქრისტეს მოწაფეა

- გულს იდებს ძიებას და შეიცნობს უფალს, სწავლობს, ასრულებს სიტყვას და ასწავლის ეზრ.7,10 იგავ.3,5.6 მარ.4,34 ლუკ.10,23 ინ.1,47

- გულმოდგინედ იღებს სიტყვას და ყოველდღე არჩევს წერილს, ასეა თუ არა ესო საქ.17,11

- მკვიდრდება მოძღვარი უფლის სიტყვაში ინ.8,[31]; 2ტიმ.3,14

- რჩება მასში და გამოაქვს ნაყოფი მათ.13,23 ინ.15,4-8

- გამდგარია თავისი თავისგან და ნატვირთი აქვს საკუთარი ჯვარი მათ.16,24 ლუკ.14,27

- გამდგარია თავისი საბადებლისგან ლუკ.14,33

- არ შეუძლია მოძღვარზე (უფალზე) მეტად ვინმე უყვარდეს ლუკ.14,26

- მოძღვრის (ქრისტეს) მსგავსი ხდება, მაგრამ შეუძლებელია იყოს მასზე უმეტესი მათ.10,24.25 ლუკ.6,40

- ცდილობს კეთებას მის მსგავსად მარ.9,14-19

- ფხიზლობს მათ.26,40

- მოწაფეები ვერ ხედავენ და უყვართ მოძღვარი (უფალი) ლუკ.17,22; 1პეტ.1,8

- ადიდებენ ლუკ.19,37-40

- მიჰყვებიან ინ.1,37

- ერთად არიან საქ.9,26; 1ინ.2,19 კოლ.1,23

- ერთმანეთს ეხმარებიან საქ.14,20

- შეაგონებენ საქ.14,22

- არიან მოწყალენი, ქველმოქმედნი საქ.9,36

- იმოწაფებენ მრავალს საქ.14,21; 16,1-3

- იღებენ ხილვებს საქ.9,10

უფალს დღესაც ჰყავს:

- ჩამოშორებული, გამცემი და ჭეშმარიტი მოწაფეები ინ.6,66-71; 21,17

- ფარული მოწაფეები ინ.19,38

- მისდამი დამოწაფების უკადრისები ინ.9,28

__თემაზე წერდნენ__

***
ქრისტიანი კაცი არ შეიძლება მარტო მასწავლებელი ან მარტო მოწაფე იყოს. ის მუდამ ერთიცაა და მეორეც. ამიტომ მიდის სრულყოფილებისკენ. ჩემო მეგობარო, თავი მხოლოდ შეგირდად ჩათვალე, ნუ იფიქრებ, რომ დაბერდი, დაბრძენდი, დასრულდა შენი სწავლა-განათლება, შენმა სულმა და ხასიათმა სრულყოფილებას მიაღწია. ქრისტიანისთვის არ არსებობს დამთავრებული კურსი. ის სამარის კარამდე მოწაფეა.
__ გოგოლი __