ერთსულოვნება, ერთი გულის ჩადგმა მრავალში


საკვანძო მუხლები:

2ნეშტთა 29 : 36 ; 2ნეშტთა 30 : 12 ; იერემია 24 : 7 ; იერემია 32 : 39 ; ეზეკიელი 36 : 26 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 6 ; ფილიპელთა 2 : 13 ;
1.3.4. ერთსულოვნება, ერთი გულის ჩადგმა მრავალში

2 ნეშტ. 29,36; 30,[12]; იერ. 24,7; 32,39; ეზ. 36,26; საქ. 8,6; ფლპ. 2,13

ბიბლიის მუხლები

2ნეშტთა 29
36. გაიხარა იეხიზკიაჰუმ და მთელმა ერმა იმის გამო, რაც ერს მოუმზადა უფალმა, რადგან მოულოდნელად მოხდა ეს ამბავი. 

2ნეშტთა 30
12. იუდაზეც იყო ღვთის ხელი მისთვის ერთი გულის ჩასადებად, რომ შეესრულებინათ, რაც მეფემ და მთავრებმა უბრძანეს, უფლის სიტყვისაებრ.

იერემია 24
7. ჩავუდგამ მათ გულს, რათა მცნობდნენ, რომ უფალი ვარ. ჩემი ერი იქნებიან და მე მათი ღმერთი ვიქნები, რადგან მთელი გულით მოიქცევიან ჩემკენ.

იერემია 32
39. ჩავუდგამ მათ ერთ გულს და მივცემ ერთ გზას, რომ მუდამ ეშინოდეთ ჩემი თავიანთ სასიკეთოდ და თავიანთი შვილების სასიკეთოდ მათ შემდგომ.

ეზეკიელი 36
26. მოგცემთ ახალ გულს და ახალ სულს ჩაგიდგამთ შიგნით; ამოგაცლით ქვის გულს სხეულიდან და ხორცის გულს ჩაგიდგამთ.

საქმე მოციქულთა 8
6. ხალხი ერთსულოვნად უგდებდა ყურს, რასაც ამბობდა ფილიპე, უსმენდა და ხედავდა სასწაულებს, რომლებსაც ახდენდა იგი.

ფილიპელთა 2
13. რადგან ღმერთია ის, ვინც ბადებს თქვენში ნდომასაც და ქმედებასაც თავისი კეთილნებელობით.