ენის მოსათვინიერებლად საჭიროა


საკვანძო მუხლები:

1ნეშტთა 29 : 10 ; ფსალმუნები 14 : 2 ; ფსალმუნები 33 : 14 ; ფსალმუნები 34 : 28 ; ფსალმუნები 36 : 10 ; ფსალმუნები 38 : 2 ; ფსალმუნები 62 : 4 ; ფსალმუნები 108 : 17 ; ფსალმუნები 125 : 2 ; ფსალმუნები 140 : 3 ; ფსალმუნები 144 : 21 ; იგავნი 10 : 19 ; იგავნი 12 : 18 ; იგავნი 14 : 3 ; იგავნი 15 : 1 ; იგავნი 17 : 28 ; იგავნი 18 : 4 ; იგავნი 21 : 23 ; იგავნი 31 : 26 ; მათე 5 : 44 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 11 ; იაკობი 1 : 26 ; იაკობი 3 : 8 ; 1პეტრე 3 : 10 ; 1იოანე 3 : 18 ; რომაელთა 6 : 12 ; ფილიპელთა 2 : 11 ; ფილიპელთა 4 : 8 ;
4.18.6. ენის მოსათვინიერებლად საჭიროა

- ენის დაურვება ფს.
33,14; 38,2,, იგ.10,19,, 17,28,, 21,23 იაკ.1,26,, 3,2-4.7.[8],, 1პეტ.3,10

- ფიქრი ჭეშმარიტზე და სათნოზე ფს.14,2.3 იგ.10,20,, 21,31 იაკ.3,14 ფლპ.4,8

- სიტყვით შეუცოდებლობა იაკ.3,2.[9] რომ.6,12.13

- სიყვარული საქმით და არა სიტყვით 1ინ.3,18

- მშვიდი, ტკბილი საუბარი იგ.15,1.4 იაკ.3,13 

- ღვთის განდიდება, გალობა 1ნეშ.29,10.20 ფს.34,28,, 62,4,, 125,2,, 144,21 ფლპ.2,11

- გულით სიხარული და ენის მხიარულება საქ.2,26 

- ქრისტეს უფლად აღიარება ფლპ.2,11

- ღვთის სიმართლის ქადაგება ფს.34,28 იგ.10,20.32

- სიბრძნე ფს.36,10 იგ.12,18,, 14,3,, 15,2,, 18,4,, 31,26 

- დამოძღვრა იგ.31,26

- კურთხევა, დალოცვა ფს.108,17 მათ.5,44 იაკ.3,[9].10

- უფლისთვის დახმარების თხოვნა ფს.140,3 


__თემაზე წერდნენ__
***
როცა გული სუფთაა, ენაც თამამია.
__იაპონური ხალხური__

***
საჭიროა გულისა და სულის სიწმიდეზე ვიზრუნოთ და აზრნი ჩვენნიც უბიწონი იქნებიან.
__ლამეკი__

***
ენა სულის გარეგნული სახეა.
__გერონტი ქიქოძე__

***
განსჯისა და განქიქების ნაცვლად შევეცადოთ გავუგოთ ადამიანებს, მივხვდეთ, თუ რატომ იქცევიან სწორედ ასე და არა სხვაგვარად. ასეთი ცდა გაცილებით უფრო სასარგებლოა და საინტერესოც, ვიდრე კრიტიკა, ის ადამიანს უვითარებს მოთმინების, თანადგომისა და კეთილმოსურნეობის გრძნობას.
__ დეილ კარნეგი __