ხსნისთვის აღვლენილი სამადლობელი ლოცვა

საკვანძო მუხლები:

1ნეშტთა 16 : 34 ; 2ნეშტთა 5 : 13 ; 2ნეშტთა 7 : 3 ; 2ნეშტთა 20 : 21 ; ფსალმუნები 105 : 1 ; ფსალმუნები 106 : 1 ; ფსალმუნები 117 : 1 ; ფსალმუნები 135 : 1 ;
3.9.2. __

1ნეშ.16,34.41,, 2ნეშ.5,13,, 7,3.6,, 20,21 ფს.105,1,, 106,[1.2],, 117,1,, 135,1-3.10.15.17-21.24.26 ლუკ.1,68

ბიბლიის მუხლები

1 ნეშტთა 16
34. აქეთ უფალი, რადგან კეთილია იგი, რადგან უკუნისამდეა მისი წყალობა.
41. მათთან იყვნენ: ჰემანი, იედუთუნი და სხვა რჩეულნი, რომელნიც სახელებით იყვნენ დადგენილნი, რათა ექოთ უფლის სახელი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

2ნეშტთა 5
13. ხმაშეწყობილნი იყვნენ მესაყვირენი და მგალობელნი, რათა ერთხმად ეგალობათ უფლისთვის და ედიდებინათ), როცა იქუხა საყვირებისა და წინწილების ხმამ, უფლის ქებით: რადგან კეთილია იგი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი, მაშინ სახლი, უფლის სახლი, ღრუბელმა აავსო.

2ნეშტთა 7
3. როცა დაინახეს ისრაელიანებმა სახლზე გადმომავალი ცეცხლი და უფლის დიდება, პირქვე დაეხვნენ ქვაფენილზე და თაყვანისცეს. აქებდნენ უფალს და ამბობდნენ: კეთილია იგი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
6. მღვდლები თავ-თავიანთ სამსახურებელ ადგილებზე იდგნენ, ლევიანები კი დავითის გაკეთებული საუფლო საკრავებით აქებდნენ უფალს: რადგან უკუნისამდეა მისი წყალობა! ისევე, როგორც დავითი აქებდა მათი ხელით. მღვდლები საყვირებს აყვირებდნენ მათ გვერდით და ფეხზე იდგა მთელი ისრაელი.

2ნეშტთა 20
21. დაეთათბირა ხალხს და დაუყენა უფალს მგალობელნი, წმიდა სამოსელში გამოწყობილნი, რომ ექოთ უფალი შეიარაღებულთა წინ გამოსვლისას, ეთქვათ: ადიდეთ უფალი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

ფსალმუნი 105
1. ადიდეთ უფალი. ქებით შემოსეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან მარადიულია წყალობა მისი.

ფსალმუნი 106
1. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი. =3.9.2.

2. იტყვიან დახსნილნი უფლის მიერ, რომელმაც იხსნა ისინი მტრის ხელიდან.

ფსალმუნი 117
1. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

ფსალმუნი 135
1. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
2. ადიდეთ ღმერთი ღმერთებისა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
3. ადიდეთ უფალი უფალთა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
10. რომელმაც განგმირა ეგვიპტე - პირმშოებითურთ, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
15. და ჩაღუპა ფარაონი და მისი ჯარი მეწამულ ზღვაში, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
17. რომელმაც განგმირა მეფენი დიდნი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
18. და დახოცა მეფენი ძლიერნი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
19. სიხონი, მეფე ამორეველთა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი;
20. ოგი, მეფე ბაშანისა, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
21. და მისცა მათი ქვეყნები სამკვიდრებლად, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
24. და გვიხსნა ჩვენი მტრებისაგან, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.
26. ადიდეთ ცათა ღმერთი, რადგან უკუნისამდეა წყალობა მისი.

ლუკა 1
 68. კურთხეულია უფალი ღმერთი ისრაელისა, ვინაიდან მოხედა და იხსნა თავისი ხალხი.