ანგელოზი ღვთის წინაშე მდგომელი

საკვანძო მუხლები:

3მეფეთა 22 : 19 ; იობი 1 : 6 ; იობი 2 : 1 ; დანიელი 7 : 10 ; მათე 18 : 10 ; ლუკა 1 : 19 ;
2.6.8. ანგელოზი ღვთის წინაშე მდგომელი

3მფ.22,19 იობ.1,[6]; 2,1 დან.7,10 მათ.18,10 ლუკ.1,[19]

ბიბლიის მუხლები

3მეფეთა 22
19. თქვა მიქამ: აბა, ისმინე უფლის სიტყვა: ვიხილე, ტახტზე იჯდა უფალი და ცათა მთელი მხედრობა ედგა გვერდში, მარჯვნივ და მარცხნივ. 

იობი 1
6. ერთ დღეს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინაშე წარსადგომად. სატანაც მივიდა მათ შორის. 

იობი 2
1. ერთ დღეს მივიდნენ ღვთისშვილები უფლის წინშე წარსადგომად სატანაც მივიდა მათ შორის უფლის წინშე წარსადგომად.

დანიელი 7
10. მოედინებოდა ცეცხლოვანი მდინარე და მის წინ გამოდიოდა. ათასის ათასნი ემსახურებოდნენ მას და ბევრის ბევრნი იდგნენ მის წინაშე. დაჯდა სამსჯავრო და გადაიშალა წიგნები. 


მათე 18
10. ეკრძალეთ, ნუ შეურაცხყოფთ ნურცერთ ამ მცირეთაგანს, რადგანაც გეუბნებით თქვენ, რომ მათი ანგელოზები ცაში თვალს არ აშორებენ ჩემი ზეციერი მამის სახეს. 

ლუკა 1
19. მიუგო ანგელოზმა და უთხრა მას: მე ვარ გაბრიელი, ღმრთის წინაშე მდგომელი, და მოვლინებუღი ვარ, რათა გითხრა და გახარო ეს. =2.6.8.