სინდისი მოწმობს, ბრალს სდებს, ასამართლებს


საკვანძო მუხლები:

3მეფეთა 2 : 44 ; იობი 27 : 6 ; იგავნი 5 : 22 ;
1.4.6. სინდისი მოწმობს, ბრალს სდებს, ასამართლებს

- სინდისი ბრალს სდებს 3მფ. 2,[44]; იგ.5,22 ინ. 8,7-9

თუ ჩვენი გული არა გვგმობს, პირნათელნი ვართ ღვთის წინაშე იობ. 27,6; 1ინ. 3,20.21

- წარმართთა სინდისი წინააღმდეგობაშია მათსავე აზრებთან, ხან ბრალს სდებენ, ხან კი ამართლებენ ერთმანეთს რომ.2,15

- სინდისი მოწმობს ჭეშმარიტებას, არ ცრუობს რომ.9,[1]; 1ტიმ. 2,7

ბიბლიის მუხლები

3მეფეთა 2
44. კიდევ უთხრა მეფემ შიმყის: შენც კარგად იცი და შენმა გულმაც, რა ავკაცობა გაგიკეთებია დავითისთვის, მამაჩემისთვის. ახლა შენს თავზე მოაქცევს უფალი შენს ავკაცობას.

იობი 27
6. ჩემს სიმართლეზე ვდგავარ მტკიცედ და არ მოვეშვები; არ დავუგმივარ ჩემს გულს ჩემი დღე და მოსწრება!

იგავნი 5
22. საკუთარი ავკაცობა დაიჭერს ბოროტეულს და თავისი ცოდვის საკვრელებით შეიბოჭება.

იოანე 8
7. მაგრამ რაკი დაჟინებით ეკითხებოდნენ, წამოიმართა და უთხრა მათ: ვინც თქვენს შორის უცოდველია, პირველად იმან ესროლოს ქვა.
8. მერე კვლავ დაიხარა და მიწაზე წერა განაგრძო.
9. ხოლო ისინი, ამ სიტყვების გაგონებისას, უხუცესებიდან მოყოლებული, სათითაოდ გაიკრიფნენ. დარჩა მარტო იესო და შუაში მდგომარე ქალი.

1იოანე 3
20. რადგან თუ ჩვენი გული გვგმობს, ღმერთი ხომ გულზე უმეტესია და იცის ყოველი.
21. საყვარელნო, თუ ჩვენი გული არა გვგმობს, პირნათელნი ვართ ღვთის წინაშე. 

რომაელთა 2
15. ისინი გვიჩვენებენ, რომ რჯულის საქმე გულის ფიცარზე უწერიათ, რასაც მოწმობენ მათი სინდისი და მათი აზრები, როძლებიც ხან ბრალს სდებენ, ხან კი ამართლებენ ერთმანეთს,

რომაელთა 9
1. ჭეშმარიტებას ვამბობ ქრისტეში, არა ვცრუობ, მემოწმება ჩემი სინიდისი სული წმიდის მიერ,=1.4.6.

1ტიმოთე 2
7. რომლისთვისაც დადგენილი ვარ ქადაგად და მოციქულად (ჭეშმარიტებას ვამბობ ქრისტეში, არ ვცრუობ), წარმართთა მოძღვრად რწმენითა და ჭეშმარიტებით.