სიბრძნე, თათბირი ამქვეყნიური დაიშრიტება მის წინააღმდეგ აღძრული უფლის წინაშე


საკვანძო მუხლები:

იობი 5 : 12 ; ფსალმუნები 106 : 26 ; იგავნი 21 : 30 ; ესაია 19 : 1 ; ესაია 44 : 25 ; იერემია 22 : 14 ; 1კორინთელთა 1 : 19 ; 1კორინთელთა 3 : 19 ;
1.9.8. სიბრძნე, თათბირი ამქვეყნიური დაიშრიტება მის წინააღმდეგ აღძრული უფლის წინაშე

იობ.5,13 იგავ.21,30 ეს.19,11-13

სიბრძნე ამა ქვეყნისა სიშლეგეა ღვთის წინაშე იერ.22,14; 1კორ.3,19 

- შლის, ფუშავს ქვეყნიურ ბრძენთა ჩანაფიქრს იობ.5,12-14 ეს.44,25; 1კორ.1,19.20

- უდნობთ გულს და უშრიტავთ სულს ფს.106,26.27 ეს.19,1.3

მათსავ ცბიერებაში ატყვევებს ბრძენთ იობ.5,13; 1კორ.3,19 

ბიბლიის მუხლები

იობი 5
12. ის ფუშავს ცბიერთა ზრახვებს და მათი ხელები ვეღარ ასრულებენ ჩანაფიქრს.
13. ის იჭერს ბრძენკაცებს მათივე ცბიერებით და ხრიკიანთა თათბირი ფუჭი ხდება.
14. დღისით უკუნეთს აწყდებიან და ხელისცეცებით დადიან შუადღისას, როგორც ღამეში.

ფსალმუნი 106
26. ავლენ ცამდე, შთავლენ უფსკრულში, სული მათი განსაცდელში დადნება.
27. წრიალებენ და ირყევიან, ვათარცა მთვრალი, და მთელი მათი სიბრძნე დაინთქა.

იგავნი 21
30. არ არსებობს სიბრძნე, არ არსებობს ცოდნა, არ არსებობს რჩევა უფლის პირისპირ.

ესაია 19
1. ეგვიპტის განაჩენი. აჰა, ამხედრებულია უფალი მსუბუქ ღრუბელზე და მიდის ეგვიპტეში. შეირყევიან მის წინაშე ეგვიპტის კერპები და დაუდნებათ მკერდში ეგვიპტელებს გულები.
3. დაიშრიტება ეგვიპტის სული მის წიაღში და ჩავფუშავ მის თათბირს; კერპებს, მჩხიბავებს, მესულთანეებს და ჯადოქრებს დაუწყებენ ძებნას სამკითხაოდ.=1.9.8. 
11. შეიშალნენ ცოყანის მთავრები, გაცუდდა ფარაონის ბრძენი მრჩევლების თათბირი. როგორღა ეტყვით ფარაონს: ბრძენთა შვილი ვარ მე, აღმოსავლეთის მეფეთა შვილიო?
12. სად არიან შენი ბრძენები, რომ გამცნონ და გაგაგებინონ, რა გადაუწყვიტა ცაბაოთ უფალმა ეგვიპტეს?
13. გაბრიყვდნენ ცოყანის მთავრები, მოტყუვდნენ ნოფის მთავრები. შეაცდინეს ეგვიპტე მისი ტომების თავკაცებმა.

ესაია 44
25. რომელმაც ჩაშალა ცრუწინასწარმეტყველთა ნიშნები, გამოაჩინა მკითხავთა სიბრიყვე, უკან დაახევინა ბრძენებს და მათი ცოდნა სიგიჟედ აქცია. 

იერემია 22
14. ვინც ამბობს: ავიშენებ ფართო სახლს და ვრცელ ზემოთვალს, და გამოჭრის თვისთვის სარკმლებს, კედრით მოაპირკეთებს და წითლად შეღებავს.
15. იმიტომ ხომ არ მეფობ, რომ კედარზე შეიშალო? მამაშენიც ხომ ჭამდა და სვამდა, მაგრამ წესსა და სამართალს იცავდა, და სიკეთე იყო მისთვის.

1კორინთელთა 1
19. რადგანაც დაწერილია: „შევმუსრავ ბრძენთა სიბრძნეს და გონიერთა გონიერებას უკუვაგდებ“.
20. სად არის ბრძენი? სად არის მწიგნობარი? ან ამ საუკუნის მაძიებელი? განა სიშლეგედ არ აქცია ღმერთმა სიბრძნე ამქვეყნიური?

1კორინთელთა 3
19. რადგანაც სიბრძნე ამა ქვეყნისა სიშლეგეა ღვთის წინაშე, როგრრც წერია: „მათსავ ცბიერებაში ატყვევებს ბრძენთ“.