პატივის მიგება წარმართთაგან ღვთისადმი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 6 : 5 ; ფსალმუნები 65 : 3 ; ესაია 42 : 12 ; გამოცხადება 11 : 13 ;
1.2.53. პატივის მიგება წარმართთაგან ღვთისადმი

1მფ. 6,[5]; ფს.65,3.4; ეს. 42,12; გმცხ. 11,13 

ბიბლიის მუხლები

1მეფეთა 6
5. გააკეთეთ თქვენი ბუგრების გამოსახულებები და თქვენი თაგვებისა, რომლებიც ყანებს გინადგურებენ, და პატივს მიაგებთ ამით ისრაელის ღმერთს, ვინძლო შეამსუბუქოს ხელი თქვენზე, თქვენს ღმერთებზე და თქვენს ქვეყანაზე. =1.2.53. 

ფსალმუნი 65
3. უთხარით ღმერთს: რა საშიშია შენი საქმენი, შენი ძალის სიმრავლით ქვეშ გაგეგებიან შენი მტრები.
4. მთელი ქვეყნიერება თაყვანსა გცემს და გაქებს შენ, უგალობებს შენს სახელს. სელა.

ესაია 42
12. მიაგონ უფალს პატივი და მისი სადიდებელი ზღვისპირელთა შორის გამოაცხადონ!

გამოცხადება 11
13. იმავე საათს საშინელი მიწისძვრა მოხდა, ქალაქის მეათედი დაიქცა და მიწისძვრისას შვიდი ათასი კაცი ამოწყდა, სხვები კი შეძრწუნდნენ და დიდება მიაგეს ცის ღმერთს.