უფალმა იცის რასაც ვფიქრობთ, გულთამხილავია


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 2 : 3 ; ფსალმუნები 1 : 6 ; ფსალმუნები 7 : 10 ; ფსალმუნები 10 : 4 ; ფსალმუნები 16 : 3 ; იგავნი 20 : 27 ; იერემია 11 : 20 ; მათე 9 : 4 ; მათე 12 : 15 ; იოანე 2 : 25 ; 1კორინთელთა 2 : 11 ; დაბადება 18 : 13 ;
2.2.12. უფალმა იცის რასაც ვფიქრობთ, გულთამხილავია

დაბ.17,13; 1მფ.2,3 ფს.1,6,, 7,10,, 10,4,, 16,3 იგ.20,27 იერ.11,20,, მათ.9,4,, 12,15.25 ინ.2,[25],, 1კორ.2,10.[11] 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 18
13 . და უთხრა უფალმა აბრაჰამს: "რად გაიცინა სარამ ამ სიტყვებით: ‘ნუთუ მართლა ვშობ ამ მოხუცობისას’? 

1მეფეთა 2
3. აღარ ილაპარაკებთ მედიდურად, აღარ გამოვა თავხედი სიტყვები თქვენი ბაგიდან, რადგან ყოვლისმცოდნე ღმერთია უფალი, ყოველი საქმე მას აბარია.

ფსალმუნი 1
6. რადგან უფალმა უწყის მართალთა გზა, უღმრთოთა გზა კი წარიხვეტება. ** ** **

ფსალმუნი 7
10. შეწყდეს ბოროტება ბიწიერთა, ხოლო მართალი გაამართლე, რადგან შენა ხარ გულისა და ზრახვების შემმოწმებელი, ღმერთო მართალო! 

ფსალმუნი 10
4 უფალი თავის წმიდა ტაძარშია, ცაშია უფლის ტახტი; მისი თვალები იმზირებიან, ქუთუთოები ამოწმებენ ადამის შვილებს.

ფსალმუნი 16
3. შენ გასინჯე ჩემი გული, მომინახულე ღამით, გამომცადე, ვერაფერს იპოვი; არ განუდგება ჩემი პირი განზრახვას ჩემსას. 

იგავნი 20
27. კაცის ხელი უფლის ლამპარია, მისი შიგანის გამომკვლეველი.

იერემია 11
20. ცაბაოთ უფალო, მართალო მსაჯულო, გულთამხილავო, მომასწარი შენს შურისძიებას მათზე, რადგან ჩემი საქმე შენთვის მომინდვია.

მათე 9
4. ხოლო იესო მიხვდა მათ ზრუნვას და თქვა: რატომ იზრახავთ ბოროტს თქვენს გულში?

მათე 12
15. მაგრამ იესომ გაიგო ეს და გაეცალა იქაურობას; თან მისდევდა დიდძალი ხალხი და განკურნა ყველა.
25. მაგრამ იცოდა იესომ, რასაც ფიქრობდნენ ისინი, და უთხრა მათ: ყოველი სამეფო, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, გაპარტახდება: და ყოველი ქალაქი, გინდა სახლი, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, დაიქცევა.

იოანე 2
25. და არ სჭირდებოდა ვისიმე მოწმობა ადამიანზე, ვინაიდან თვითონ იცოდა, რა იყო ადამიანში.

1კორინთელთა 2
10. ჩვენ კი თავისი სულით გაგვიცხადა ღმერთმა, რადგანაც სული ყველაფერს იკვლევს, თვით ღვთის სიღრმესაც.
11. და მართლაც, რომელმა ჩვენგანმა იცის, რა არის ჩვენში, თუ არა ჩვენმავე სულმა? ასევე ღვთისაც არავინ არაფერი იცის, გარდა მისივე სულისა.=2.2.12.