ლოცვა ტირილით - სულის დაღვრა უფლის წინაშე

საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 1 : 15 ; იობი 3 : 24 ; ფსალმუნები 41 : 4 ; ფსალმუნები 61 : 9 ; ფსალმუნები 141 : 3 ; გოდება იერემიასი 2 : 19 ; დანიელი 9 : 3 ;
3.6.2. ლოცვა ტირილით - სულის დაღვრა უფლის წინაშე

1მფ.1,[15],, იობ.3,24 ფს.41,4,, 61,9; 141,3 გოდ.2,19 დან.9,3

ბიბლიის მუხლები

1მეფეთა 1
15. მიუგო ხანამ და უთხრა: არა, ჩემო ბატონო. ერთი დაჩაგრული ქალი ვარ. ღვინო და მაგარი სასმელი არ დამილევია. უფლის წინაშე ვღვრი ჩემს სულს.

იობი 3
24. რადგან ოხვრა მაქვს საზრდოდ და წყალივით იღვრება ჩემი ქვითინი!

ფსალმუნი 41
4. ჩემი ცრემლები პურად მქონდა დღისით და ღამით, რაკი მეტყოდნენ ყოველდღიურად: სად არის ღმერთი შენი?

ფსალმუნი 61
9. მიენდეთ მას ყოველჟამს, ხალხნო, თქვენი გული გადმოღვარეთ მის წინაშე; ღმერთია ჩვენი თავშესაფარი. სელა.

ფსალმუნი 141
3. გადმოვღვრი მის წინაშე ჩემს გულისნადებს, ჩემს გასაჭირს მის წინაშე ვილაპარაკებ.

გოდება იერემიასი 2
19. ადექი, იღაღადე ღამით, ყოველ სახმილავზე, წყალივით დაღვარე შენი გული უფლის წინაშე; გაიწოდე ხელები მისკენ შენი ჩვილების სიცოცხლისთვის, შიმშილით რომ იხოცებიან გზაჯვარედინებზე.

დანიელი 9
3. პირი მივაქციე უფალი ღმერთისკენ და მივმართე ლოცვითა და ვედრებით, მარხვაში, ჯვალოში და ნაცარში;