სიყმაწვილიდან უფლის სამსახურში


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 28 : 4 ; ლევიანნი 8 : 6 ; 1მეფეთა 1 : 28 ; 1მეფეთა 2 : 11 ; 1მეფეთა 3 : 1 ;
1.8.43. სიყმაწვილიდან უფლის სამსახურში

გამ.28,4 ლევ.8.6.7; 1მეფ. 1,28; 2,[11.18].21; 3,1

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლა 28
4. აი, შესამოსელი, რომელიც მათ უნდა გაუწყონ: სამკერდული, ეფოდი, წამოსასხამი, ნაქსოვი კვართი, თავსაბურავი და სარტყელი. გაუწყონ წმიდა შესამოსელი შენს ძმას აარონს და მის შვილებს, რომ მღვდლობა გამიწიონ მე.

ლევიანნი 8
6. მიიყვანა მოსემ აარონი და მისი შვილები და წყლით დაბანა ისინი.
7. კვართი ჩააცვა, სარტყელი შემოარტყა, მოსასხამი მოასხა, ეფოდი ჩამოაცვა, შემოარტყა ეფოდის სარტყელი და დაუმაგრა ეფოდი.

1მეფეთა 1
28. ამიტომაც უფლისათვის მიმიბარებია იგი. ვიდრე ცოცხალია, უფლისთვის იქნება მიბარებული. და თაყვანი სცა იქ უფალს. 

1მეფეთა 2
11. წავიდა ელკანა რამათს, თავის სახლში, ყმაწვილი კი მღვდელ ელისთან დარჩა უფლის მსახურად.=1.8.43. 
18. სამუელი უფლის მსახურად იყო, სიყრმიდანვე სელის ეფოდი ემოსა.
21. მოჰხედა უფალმა ხანას, დაორსულდა იგი და შვა სამი ვაჟი და ორი ასული. ყრმა სამუელი კი უფალთან იზრდებოდა.

1მეფეთა 3
1. ყრმა სამუელი უფალს ემსახურებოდა ელისთან. უფლის სიტყვა იშვიათი იყო იმ ხანებში; ხილვები არ იყო ხშირი.