უმეფობა - თვითნებობა ქვეყანაში


საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 17 : 6 ; მსაჯულნი 18 : 1 ; მსაჯულნი 19 : 1 ; მსაჯულნი 21 : 25 ;
1.2.42  უმეფობა - თვითნებობა ქვეყანაში

მსაჯ. 17[6]; 18,1; 19,1; 21,25

ბიბლიის მუხლები

მსაჯულთა 17
6. იმ დროს ისრაელს მეფე არ ჰყავდა და ვისაც რა უნდოდა, იმას სჩადიოდა. 

მსაჯულთა 18
1. იმ ხანებში ისრაელს მეფე არ ჰყავდა. იმ ხანებში დანის ტომი თავის წილხვდომილს დაეძებდა, რომ იქ დასახლებულიყო, რადგან ჯერაც არ ხვდომოდა წილი ისრაელის ტომთა შორის.

მსაჯულთა 19
1. იმ ხანებში, როცა ისრაელს მეფე არ ჰყავდა, ერთი ლევიანი მდგმურობდა ეფრემის მთის კალთაზე. ხარჭა მოიყვანა ცოლად იუდას ბეთლემიდან.

მსაჯულთა 21
25. იმ დროში მეფე არა ჰყავდა ისრაელს, ვის როგორ უნდოდა, ისე იქცეოდა.