ქვეყნიერება ივიწყებს კაცის სიკვდილის შემდეგ მის ღვაწლს


საკვანძო მუხლები:

მსაჯულნი 8 : 35 ; მსაჯულნი 9 : 16 ; ეკლესიასტე 9 : 14 ;
1.2.43 ქვეყნიერება ივიწყებს კაცის სიკვდილის შემდეგ მის ღვაწლს

მსაჯ. 8,[35]; 9,16; ეკლ. 9,14.15.

ბიბლიის მუხლები

მსაჯულთა 8
35. არც იერუბაალ-გედეონის სახლს მიაგეს მადლი ყველა იმ სიკეთისთვის, რაც მან გაუკეთა ისრაელს.

მსაჯულთა 9
16. აბა, დაფიქრდით, სწორად და პატიოსნად მოიქეცით, აბიმელექი რომ გაამეფეთ? კარგად მოექეცით იერუბაალსა და მის სახლს? მისი ღვაწლისდა მიხედვით მოექეცით?

ეკლესიასტე 9
14. იყო ქალაქი მცირე და ხალხიც ცოტა; მოადგა ქალაქს დიდი მეფე, ალყა შემოარტყა და შემოაშენა დიდი სიმაგრეები.
15. აღმოჩნდა იქ კაცი ვინმე უპოვარი, მაგრამ ბრძენი და იხსნა ქალაქი თავისი სიბრძნით, მაგრამ უპოვარი იგი არავის აღარ გახსენებია.