წარმართული დედაღვთაების მორწმუნენი ბიბლიურ და პოსტბიბლიურ ცხოვრებაში


საკვანძო მუხლები:

ლევიანნი 12 : 8 ; მსაჯულნი 2 : 13 ; მსაჯულნი 3 : 7 ; მსაჯულნი 10 : 6 ; 1მეფეთა 7 : 3 ; 1მეფეთა 12 : 10 ; 1მეფეთა 31 : 10 ; 3მეფეთა 11 : 5 ; 4მეფეთა 23 : 13 ; იერემია 7 : 18 ; იერემია 44 : 18 ; ლუკა 2 : 24 ; საქმენი მოციქულთა 19 : 24 ; 1ტიმოთე 2 : 5 ;
1.9.18. წარმართული დედაღვთაების მორწმუნენი ბიბლიურ და პოსტბიბლიურ ცხოვრებაში

1. ძველ აღთქმაში მოხსენიებულია აშთაროთი (ასტარტა), იგივე ცის დედოფალი, იგივე ბაალტი ანუ ბაბილონური ქალღმერთი, რაც ითარგმნება როგორც "ჩემი ქალბატონი", ლათინურად "Mea domina", იტალიურად "Madonna". დედაღვთაება აშთაროთზეა საუბარი მსაჯ.2,[13]; 3,7; 10,6; 1მფ.7,3.4; 12,10; 31,10; 3მფ.11,5.33; 4მფ.23,13

2. ცის დედოფლისთვის აცხობდნენ კვერებს, უკმევდნენ საკმეველს და უღვრიდნენ საღვრელს იერ.7,18; 44,18.19

3.მისი ეგვიპტური შესატყვისია იზიდა (ისიდა) კალთაში ჩასმული გორომით. ისიდას ღვთისმშობელს უწოდებდნენ (არქეოლოგებს უჭირთ გაარკვიონ ისიდას ქანდაკება იპოვეს თუ მარიამისა)

4. აშთაროთს ასევე შეესატყვისება მელიტა "Mylitta", ანუ შუამდგომელი. ბიბლია გვასწავლის, რომ არის მხოლოდ ერთი შუამდგომელი კაცსა და ღმერთს შორის - იესო 1ტიმ.2,5

5. ახალ აღთქმაში მოხსენიებულია მისი ბერძნული შესატყვისი არტემიდე (დიანა) საქ.19,24-27

6. მოციქულები აფრთხილებდნენ ეკლესიას, მაგრამ შემდგომ "რა დაშავდებას", "რა არის ამაში ცუდი" პრინციპი ამოქმედდა. რათა ადვილად მოეზიდათ წარმართები ქრისტიანობაში, ნება დართეს მათ ელოცათ და თაყვანი ეცათ თავიანთი წარმართული კულტისთვის. ამიტომ შეუსაბამისეს მას ქრისტიანული შესატყვისი. 
ეპიფანე კვიპრელმა მარიამისადმი თაყვანისცემაში ამხილა ზოგიერთები, მაგრამ 431 წელს, სწორედ იმ ქალაქში, სადაც თაყვანს სცემდნენ არტემიდეს, მოწვეულ იქნა მსოფლიო საეკლესიო კრება, რომელმაც დააკანონა მარიამისადმი თაყვანისცემა.

7. მარიამი, იესოს დედა მდიდარი არ იყო, ხელი არ მიუწვდებოდა კრავი შეეწირა და შესწირა ორი ხუნდი მტრედისა ლევ.12,8 ლუკ.2,24. ამიტომ ამაოდ გამოსახავენ მას მდიდრულ სამოსელში და ძვირფასი ქვებით.