შეუცოდებლობის აღთქმა (ფიცი, აღკვეთა)


საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 6 : 2 ; რიცხვნი 30 : 2 ; მეორე რჯული 17 : 2 ; მეორე რჯული 23 : 23 ; იესო ნავეს ძე 24 : 14 ; 2ნეშტთა 15 : 12 ; 2ნეშტთა 23 : 16 ; 2ნეშტთა 34 : 31 ; ნეემია 13 : 29 ; იობი 31 : 1 ; ფსალმუნები 7 : 4 ; ოსია 10 : 4 ;
3.19.10. შეუცოდებლობის აღთქმა (ფიცი, აღკვეთა)

რიცხ.6,2; 30,2-14 რჯ.17,2; 23,23 იესნ.24,14-16.20-22.24; იობ.31,[1] ფს.7,4-6

- აღთქმა დადეს, რომ ეძიათ უფალი 2ნეშ.15,12; 23,16; 34,31

- დადებული აღთქმა შელახეს ნეემ.13,29

- მხოლოდ სიტყვით ლაპარაკობენ, ცრუდ ფიცულობენ აღთქმის დადებისას ოს.10,4