ერთთავად სწავლობენ და ვერ აღწევენ ჭეშმარიტების შემეცნებას, დაიბნენ, გაიხლართნენ


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 29 : 4 ; იგავნი 14 : 6 ; იერემია 8 : 9 ; ეზეკიელი 7 : 25 ; მათე 13 : 11 ; იოანე 12 : 42 ; ეფესელთა 4 : 14 ; 1ტიმოთე 2 : 4 ; 2ტიმოთე 2 : 25 ; 2ტიმოთე 3 : 7 ; 2ტიმოთე 4 : 3 ;
1.6.11. ერთთავად სწავლობენ და ვერ აღწევენ ჭეშმარიტების შემეცნებას, დაიბნენ, გაიხლართნენ

რჯლ. 29,4; იგ. 14,6; იერ. 8,9[7 რუს.]; ეზ. 7,25.26; მათ. 13,11; ინ.12,42.43; ეფ. 4,14; 1ტიმ. 2,4; 2ტიმ. 2,25; 3,[7]; 4,3.4

ბიბლიის მუხლები

მეორე რჯული 29
4. მაგრამ დღემდე არ მოუცია უფალს თქვენთვის გული მისახვედრად, თვალები სახილველად და ყურები სასმენელად.

იგავნი 14
6. ღვთისმგმობელი სიბრძნეს ეძებს, მაგრამ ამაოდ; გონიერს კი ცოდნა ეადვილება.

იერემია 8
9. თავი შეირცხვინეს ბრძენკაცებმა, დაიბნენ და გაიხლართნენ, აჰა, უარყვეს უფლის სიტყვები და რაღა სიბრძნე აქვთ?

ეზეკიელი 7
25. მოვა დაქცევა და მშვიდობას დაუწყებენ ძებნას და არ იქნება.
26. ჭირი ჭირს დაერთვის, ავი ხმები ავ ხმებს მოყვება, წინასწარმეტყველის ხილვას დაუწყებენ ძებნას, რჯული დაეკარგება ღვთის მსახურს და რჩევა უხუცესებს. 

მათე 13
11. ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ: იმიტომ, რომ თქვენ მოგეცათ ცათა სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო ამათ არ მისცემია.

იოანე 12
42. ასევე მთავართაგანაც მრავალმა იწამა იგი, მაგრამ ფარისეველთა გამო ვეღარ აღიარეს, სინაგოგიდან მოკვეთის შიშით.
43. რადგანაც კაცთა დიდება უფრო შეიყვარეს, ვიდრე დიდება ღმრთისა.

ეფესელთა 4
14. რათა აღარ ვიყოთ ბალღები, რომელთაც არყევს და იტაცებს მოძღვრების ყოველი ქარი, კაცთა ცბიერებითა და ცდუნების მზაკვრული ხერხით,

1ტიმოთე 2
4. რომელსაც ნებავს, რომ ყველა კაცი გადარჩეს და ეზიაროს ჭეშმარიტების შემეცნებას.

2ტიმოთე 2
25. თვინიერებით არწმუნებდეს წინააღმდგომთ, ეგება მისცეს მათ უფალმა სინანული ჭეშმარიტების შესამეცნებლად.

2ტიმოთე 3
7. ერთავად რომ სწავლობენ, მაგრამ ვერასგზით ვერ აღწევენ ჭეშმარიტების შემეცნებას.

2ტიმოთე 4
3. რადგანაც მოვა დრო, როცა აღარ გაიზიარებენ მასულდგმულებელ მოძღვრებას, არამედ თავიანთი ჟინით შეკრებენ მოძღვრებს, რათა მათი სიტყვები საამოდ ელამუნოს მათ სმენას,
4. ყურს აღარ ათხოვებენ ჭეშმარიტებას და ზღაპრებს მიუბრუნდებიან.