ქორწინებამდე თავშეკავებული ურთიერთობის შესახებ

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 23 : 17 ; რუთი 3 : 7 ; ესაია 55 : 7 ; 1იოანე 3 : 3 ; რომაელთა 1 : 28 ; 1კორინთელთა 5 : 9 ; 1კორინთელთა 6 : 9 ; გალატელთა 5 : 19 ; ეფესელთა 5 : 3 ; კოლასელთა 3 : 5 ; 1ტიმოთე 1 : 9 ; ებრაელთა 13 : 14 ; გამოცხადება 9 : 21 ; გამოცხადება 17 : 1 ; გამოცხადება 21 : 8 ; დაბადება 9 :
4.15.6. ქორწინებამდე თავშეკავებული ურთიერთობის შესახებ

1. მოვერიდოთ მრუშობას - ქორწინებამდე სქესობრივ კავშირს რუთ.3,7-9.12-14,, 1კორ.6,13.15.16.18,, 7,2 ეფ.5,3 ებრ.13,4 

2. მრუშმა უნდა მოინანიოს უფლის წინაშე ეს.55,7,, 1ინ.3,3,, 1კორ.6,11 კოლ.3,5 გმცხ.9,21 

3. თქვენს შორის არ უნდა იყოს მრუში. მოვერიდოთ მათ რჯ.23,17.18 რომ.1,28.29.32,, 1კორ.5,9-11,, 1ტიმ.1,9.10 

4. მრუშები ვერ შევლენ ცათა სასუფეველში 1კორ.6,[9] გალ.5,19.21 ეფ.5,5 გმცხ.17,1,, 21,8,, 22,[15]