ღვთის სიტყვა სულია და სიცოცხლე


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 8 : 3 ; მათე 4 : 4 ; ლუკა 4 : 4 ; იოანე 6 : 63 ; ებრაელთა 4 : 12 ;
1.1.1 ღვთის სიტყვა სულია და სიცოცხლე

რჯ.8,3 მათ.4,4 ლუკ.4,4 ინ.6,63 ებრ.4,12

ბიბლიის მუხლები

მეორე რჯული 8 
3. გათვინიერებდა, გამშევდა და გაჭმევდა მანანას, რომელიც არ იცოდი არც შენ და არც შენმა მამა-პაპამ, რათა მიმხვდარიყავი, რომ მხოლოდ პურით არ ცოცხლობს კაცი, არამედ უფლის პირიდან გამომავალი ყოველი სიტყვით ცოცხლობს კაცი.

მათე 4
4. ხოლო იესომ მიუგო და უთხრა: დაწერილია: არა მხოლოდ პურით იცოცხლებს კაცი, არამედ ყოველი სიტყვით, რომელიც გამოდის ღმერთის პირიდან. 

ლუკა 4 
4. ხოლო იესომ მიუგო და უთხრა მას: არა მხოლოდ პურით იცოცხლებს კაცი, არამედ ღმერთის ყოველი სიტყვით.

იოანე 6 
63. სული ცხოველმყოფელია, ხორცი კი ყოვლად ურგები; სიტყვები, მე რომ გითხარით, სული არის და სიცოცხლე.

ებრაელთა 4 
12. რადგანაც ღვთის სიტყვა ცოცხალია, ქმედითი და ყოველგვარ ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი, ასე რომ, თვით სამშვინველისა და სულის, სახსართა და ძვლის ტვინის გაყოფამდე აღწევს, და განიკითხავს გულის ზრახვებსა თუ აზრებს.