ბიბლიური რელიგიური კანონები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 2 : 2 ; დაბადება 14 : 20 ; დაბადება 34 : 18 ; გამოსვლა 12 : 3 ; გამოსვლა 16 : 23 ; გამოსვლა 20 : 3 ; გამოსვლა 21 : 2 ; გამოსვლა 22 : 18 ; გამოსვლა 23 : 10 ; გამოსვლა 30 : 12 ; გამოსვლა 34 : 19 ; ლევიანნი 3 : 16 ; ლევიანნი 11 : 2 ; ლევიანნი 17 : 10 ; ლევიანნი 19 : 23 ; ლევიანნი 20 : 27 ; ლევიანნი 22 : 18 ; ლევიანნი 23 : 3 ; ლევიანნი 24 : 16 ; ლევიანნი 25 : 2 ; ლევიანნი 27 : 30 ; რიცხვნი 15 : 3 ; რიცხვნი 28 : 9 ; რიცხვნი 29 : 12 ; მეორე რჯული 5 : 11 ; მეორე რჯული 14 : 3 ; მეორე რჯული 15 : 1 ; მეორე რჯული 16 : 1 ; მეორე რჯული 18 : 4 ; 2ნეშტთა 31 : 4 ; 2ნეშტთა 36 : 21 ; ნეემია 10 : 31 ; ეზეკიელი 45 : 21 ; ეზეკიელი 46 : 13 ; მალაქია 3 : 8 ; მათე 23 : 23 ; მარკოზი 2 : 23 ; ლუკა 13 : 14 ; ლუკა 14 : 3 ; ლუკა 22 : 7 ; იოანე 5 : 9 ;
3.41.29 ბიბლიური რელიგიური კანონები

ა. წმიდა და არაწმიდა საკვები ლევ.11,2-31 რჯ.14,3-21

ბ. აკრძალული საკვები:
- ქონი და სისხლი ლევ.3,16.17; 17,10-14
- მხეცებისგან დაგლეჯილი ცხოველი გამ.22,30
- ახალგაზრდა ხეების ნაყოფი ლევ.19,23-25

გ. წმიდა ვალდებულებანი:
- პირმშოებთან მიმართებაში გამ.34,19.20
- პირველ ნაყოფებთან მიმართებაში გამ.34,36 რჯ.18,4
- მეათედებთან მიმართებაში დაბ.14,20 ლევ.27,30-33; 2ნეშ.31,4-12 მალ.3,8-11 მათ.23,23
- სულადობრივ, სულის გამოსასყიდ გადასახადთან მიმართებაში გამ.30,12-16
- ნებაყოფლობით შესაწირავებთან მიმართებაში ლევ.22,18-20 რიცხ.15,3.4

დ. წმიდა კალენდარი:
1. შაბათი დაბ.2,2.3 გამ.16,23 ლევ.23,3 რიცხ.28,9.10 რჯ.5,12-15 ნეემ.10,31 ეზეკ.46,3
- სასჯელი შაბათის დარღვევისთვის რიცხ.15,32-36
- შაბათი კაცისთვისაა მარ.2,23-28
- განკურნება შაბათს ლუკ.13,14-16; 14,3-5 ინ.5,9-16

2. პასექი გამ.12,3-14 რჯ.16,1-8 ეზეკ.45,21 ლუკ.22,7-16

3. უფუარობის დღესასწაული დაბ.34,18

4. შვიდეულის დღესასწაული რჯ.16,10

5. კარვობის დღესასწაული ლევ.23,34-44 რიცხ.29,12-39 რჯ.16,13

6. მეშვიდე წლის შესახებ გამ.21,2; 23,10.11 ლევ.25,2-7 რჯ.15,1-12; 2ნეშ.36,21 ნეემ.10,31

7. განწმედის, შენდობის, პატიების დღე ლევ.23,26-32

ე. დანაშაული ღმერთის წინააღმდეგ: 
- ცრუ ღმერთებისადმი თაყვანისცემა გამ.20,3-5
სასჯელი გამ.22,20
- ჯადოქრობა, მკითხაობა ლევ.20,27
სასჯელი გამ.22,18
- ღვთის გმობა რჯ.5,11
სასჯელი ლევ.24,16