ღვთის შემეცნების შესახებ

საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 4 : 34 ; 1მეფეთა 17 : 46 ; 3მეფეთა 18 : 36 ; 4მეფეთა 19 : 19 ; იობი 33 : 14 ; ფსალმუნები 45 : 10 ; ფსალმუნები 57 : 11 ; ფსალმუნები 66 : 3 ; ფსალმუნები 82 : 17 ; ფსალმუნები 103 : 24 ; ესაია 44 : 8 ; ესაია 45 : 5 ; დანიელი 4 : 32 ; მათე 5 : 8 ; მათე 11 : 27 ; მარკოზი 12 : 28 ; იოანე 3 : 11 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 26 ; 1იოანე 5 : 18 ; რომაელთა 11 : 33 ;
2.2.24. ღვთის შემეცნების შესახებ

- ღმერთი უხსნის გონებას, ამცნებს, შეაგონებს, თუმცა ზოგჯერ არ უწყის ეს კაცმა იობ.33,15.16 ეს.44,8; 45,5.19 მათ.11,27

- იესო ასწავლის მარ.12,28.29.35

- სულიწმიდა ასწავლის მარ.12,36

- რწმენით ვიცით 1ინ.5,18-20

- ნიშნები და სასწაულები საცოდნელად, რომ ღმერთია უფალი რჯ.4,34.[35]; 3მფ.18,36.37

- გამარჯვება ღვთის დახმარებით, რათა იცოდნენ, რომ ღმერთია მხსნელი 1მფ.17,46.47; 4მფ.19,19 ფს.57,11; 66,3

- შემეცნება ღვთის ქმნილებათა ხილვით ფს.103,24

- აზრმიუწვდომელია უფლის ბილიკები რომ.11,33

- ღვთის სიტყვა სიტყვა-სიტყვით არ მიიღება იობ.33,14

- გულით წმიდანი ღმერთს იხილავენ მათ.5,8

- ქვეყნიერება შეუცნობლად ეძიებს ღმერთს და გუმანით ხვდება, რომ იგი არსებობს საქ.17,26-28

- მოწმობის მიუღებლობა ინ.3,11.12

- სირცხვილნაჭამი ბოროტნი მიხვდებიან ფს.82,17

- შეჩერდი და შეიცან უფალი ფს.45,10 დან.4,32.33

__თემაზე წერდნენ__
*** 
ღმერთი შეგონებით მოქმედებს და არა - იძულებით; იგი გვარწმუნებს, გვირჩევს, გვაფრთხილებს ჩვენი ყოველი ბოროტი წამოწყების ჟამს, მაგრამ არასოდეს არ მოქმედებს იძულებით, რამეთუ ჩვენ, მის გონიერ ქმნილებათ, თავისუფალი ნება გვაქვს მონიჭებული. 
__წმ.იოანე ოქროპირი__

*** 
კაცთაგან ვინ შეეწევა კაცს ღმერთის შეცნობაში? რომელი ანგელოზი - ანგელოზს, რომელი ანგელოზი - კაცს? შენ უნდა გკითხოთ, უფალო, შენში ვეძიებდეთ, შენდა ვირეკდეთ! ასე მხოლოდ ამგვარად მიიღებ, ამ გზით ჰპოვებ და ოდენ ამ სახით განგეღება, სულო კაცისაო! 
__ნეტარი ავგუსტინე__

*** 
მისცეს ადამიანებს განსაკუთრებული სულიერი ხედვა - ღმერთის პრეროგატივაა. 
__მიხეილ ჯავახიშვილი__