ღვთის სიტყვები წმიდაა და დაცული


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 4 : 2 ; ფსალმუნები 11 : 7 ; ფსალმუნები 118 : 89 ; მათე 24 : 35 ;
1.1.21 ღვთის სიტყვები წმიდაა და დაცული

რჯლ. 4,2; ფს. 11,[7.8]; 118, 89.90; მათ. 24,35

ბიბლიის მუხლები

მეორე რჯული 4
2. ნურაფერს შემატებთ ჩემს ნაანდერძევს თქვენდამი და ნურც მოაკლებთ, არამედ დაიცავით უფლის, თქვენი ღმერთის მცნებები, რომელთაც გიცხადებთ მე.

ფსალმუნნი 11
7. უფლის სიტყვები წმიდა სიტყვებია, მიწის ქურაში გაწმედილი ვერცხლი, შვიდჯერ გადახალისებული. 
8. უფალო, შენ შეინახავ მათ, დაიცავ ამ თაობიდან უკუნისამდე.

ფსალმუნნი 118
89. უკუნისამდე, უფალო, შენი სიტყვა დაფუძნებულია ზეცაში.
90. თაობიდან თაობამდეა ჭეშმარიტება შენი; დაამყარე ქვეყანა და დგას.

მათე 24
35. ცა და მიწა გადავლენ, ხოლო ჩემი სიტყვები არ გადავლენ.