გაამხნევეთ, ანუგეშეთ, განამტკიცეთ ერთმანეთი


საკვანძო მუხლები:

მეორე რჯული 1 : 28 ; მეორე რჯული 3 : 28 ; 1მეფეთა 23 : 16 ; 2ნეშტთა 20 : 20 ; იობი 4 : 3 ; იობი 16 : 5 ; იგავნი 27 : 17 ; ეკლესიასტე 4 : 9 ; ესაია 35 : 3 ; მათე 28 : 10 ; ლუკა 22 : 32 ; 1პეტრე 5 : 1 ; 2პეტრე 1 : 12 ; 2პეტრე 3 : 17 ; რომაელთა 1 : 11 ; რომაელთა 16 : 25 ; 2კორინთელთა 1 : 21 ; ფილიპელთა 4 : 1 ; 2თესალონიკელთა 2 : 17 ; 2ტიმოთე 2 : 10 ; ებრაელთა 12 : 12 ; ებრაელთა 13 : 9 ;
4.5.13. გაამხნევეთ, ანუგეშეთ, განამტკიცეთ ერთმანეთი

- გაამხნევეთ, ანუგეშეთ, ნუ შეაშინებთ რჯ.1,28.29; 3,28; 1მფ.23,16 იობ.16,5 ეს.35,3.4 მათ.28,10; 1პეტ.5,1

- განამტკიცეთ 2ნეშ.20,20 იობ.4,3.4 იგ.27,17 ლუკ.22,32; 1პეტ.5,10; 2პეტ.1,12; 3,17 რომ.1,[11]; 16,25; 2კორ.1,21 ფლპ.4,1; 2თეს.2,17; 2ტიმ.2,11 ებრ.12,12.13; 13,9

- ნუ გათითოკაცდებით, დაეხმარეთ ერთმანეთს ეკლ.4,9-12

- პირადი მაგალითი მიეცით 2ტიმ.2,10

__თემაზე წერდნენ__
***
თავის გასამხნევებლად კარგი საშუალებაა სხვისი გამხნევება.
__ მარკ ტვენი __

***
ღმერთი მსახურებას უწოდებს იმას, რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ ერთმანეთისთვის და არა იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მისთვის.
__ ოსვალდ ჩეიმბერსი __