გრძნეული უძლურია ღვთის ხალხის დასაწყევლად

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 22 : 3 ; რიცხვნი 23 : 5 ; რიცხვნი 24 : 1 ; მეორე რჯული 23 : 4 ; იესო ნავეს ძე 24 : 9 ; მსაჯულნი 11 : 25 ; ფსალმუნები 72 : 1 ; ესაია 54 : 17 ; მიქა 6 : 5 ; მალაქია 1 : 2 ;
3.29.3. გრძნეული უძლურია ღვთის ხალხის დასაწყევლად

რიცხ.22,3-41; 23,5-27; 24,1-9 რჯ.23,4.[5] იესნ.24,[9.10] მსაჯ.11,25 ფს.72,1 ეს.54,17 მიქ.6,5 მალ.1,2 რომ.8,31; 9,13

- ნუ განიკითხავ ღვთის ხალხს, თავს ნუ გაგივა, მათი სიბრმავე და ურჩობა ნაწილობრივია და დროებითი რომ.11,25-32